เชียงใหม่เตรียม 127 โครงการฟื้นฟูและแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง แม้จะยังคงจัดกิจกรรมตามประเพณีแต่ก็ประหยัด

  
     เชียงใหม่เตรียม 127 โครงการฟื้นฟูและแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ขณะเดียวกันช่วงนี้เป็นฤดูกาลท่องเที่ยว แม้จะยังคงจัดกิจกรรมตามประเพณีแต่ก็เป็นไปอย่างประหยัด และสร้างสรรค์รับขวัญผู้ประสบภัยที่มาอยู่เชียงใหม่จำนวนมากระยะนี้
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองเชียงใหม่ว่า มีโครงการ 127 โครงการของเชียงใหม่ที่จะนำมาดำเนินการเพื่อป้องกันแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งอย่างครบวงจร ทั้งโครงการแก้มลิง สาธารณูปโภคจำเป็นพื้นฐานของเกษตรกร การซ่อมสร้างแหล่งกักเก็บน้ำที่ชำรุดเสียหาย รวมทั้งถนนหนทางที่ถูกน้ำพัดพาในช่วงฤดูน้ำหลาก ขณะเดียวกันสำหรับปัญหาอุทกภัยภาคกลางและกรุงเทพมหานคร อาจจะมีคนย้ายกลับถิ่นมาหางานทำที่เชียงใหม่ ก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเร่งสำรวจตำแหน่งงานว่าง ขณะเดียวกันช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของเชียงใหม่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวยังคงต้องดำเนิน แต่ได้ปรับเปลี่ยนให้ ประหยัด และมีความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการปลอบขวัญผู้ประสบภัยที่ขณะนี้ได้เดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก ทั้งนี้เมื่อมีรายได้ขึ้นมา ก็จะนำไปสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้อีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้การสนับสนุนด้านสุขภาพ การศึกษา แก่ผู้ประสบภัยอีกด้วย ล่าสุดที่จังหวัดเชียงใหม่มีรถจำนวนมากจากประชาชนที่ประสบอุทกภัยมาพำนักในระยะนี้ ส่งผลให้การจราจรติดขัดอยู่ทั่วไป
 
8 พฤศจิกายน 2554 , 13:27 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่