เทศบาลตำบลสุเทพจัดพิธีทำบุญตักบาตร มุทิตาครูบาศรีวิชัย ในโอกาสคล้ายวันลงจอบแรก การสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ ครบรอบ 77 ปี

  
    เทศบาลตำบลสุเทพร่วมกับโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ พุทธศิลป์ล้านนา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตร มุทิตาจิตเพื่อสักการะแด่ครูบาศรีวิชัย ในโอกาสคล้ายวันลงจอบแรก การสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ ครบรอบ 77 ปี
ตามที่เทศบาลตำบลสุเทพร่วมกับโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ พุทธศิลป์ล้านนา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโครงการ “ตามรอยจอบแรกครูบาศรีวิชัยครั้งที่ 4” ขึ้น เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของครูบาศรีวิชัย ที่ได้สร้างทางขึ้นดอยสุเทพ และได้ปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซมวัดวาอารามโบราณสถาน ทั่วแผ่นดินล้านนา ทางคณะกรรมการจัดพิธี จึงได้กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร 219 รูป มุทิตาครูบาศรีวิชัย และพิธีทางศาสนา ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพิธีลงจอบแรก การสร้างทางขึ้นดอยสุเทพของครูบาศรีวิชัย ครบรอบ 77 ปี โดยมี มล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาสามารถเข้าร่วมพิธีได้ โดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา 06.19 น.เป็นต้นไป
 
8 พฤศจิกายน 2554 , 14:09 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   อนุสรา แซ่โซ้ง น.ศ.ฝึกงาน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่