คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการ ศิลปะการเขียนพู่กันจีน

  
     คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการ ศิลปะการเขียนพู่กันจีน ของศิลปินจากองค์กร Art of ink in America Society รวมทั้งมีการแสดงผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะจากคณาจารย์คณะวิจิตรศิลป์
รองศาสตราจารย์ พงศ์เดช ไชยคุตร คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการ ศิลปะการเขียนพู่กันจีน เป็นการรวบรวมผลงานศิลปะการเขียนพู่กันจีน Calligraphy กว่า 50 ชิ้นงาน ของศิลปินจากองค์กร Art of ink in America Society ซึ่งศิลปะการเขียนพู่กันจีนแบบ Calligraphy เป็นศิลปะที่มีความละเอียดลออ ประณีตและวิจิตรบรรจงไม่แพ้ศิลปะแขนงใดในโลก การคิดค้นวาดตัวอักษรอย่างเป็นธรรมชาติ และด้วยพี้นฐานทางวัฒนธรรมในการเขียนอีกษรด้วยพู่กันจีน รูปแบบตัวอักษรต่างๆจะสะท้อนความมีเอกลักษณ์ของชนชาติ และวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ โดยมีตัวแทนศิลปินจากองค์กร Art of ink in America Society ในประเทศสหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส เดินทางมาร่วมแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ รวมทั้งมีการแสดงผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะจากคณาจารย์คณะวิจิตรศิลป์ พร้อมทั้งการแสดงภาพอักษรล้านนาโบราณ ที่เขียนโดยน้ำหมึกซึ่งหาชมได้ยาก พร้อมทั้งมีการบรรยายศิลปะการเขียนพู่กันจีน โดยศิลปินจากประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมฟรีในระหว่างวันที่ 9-27 พฤศจิกายน ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
8 พฤศจิกายน 2554 , 14:12 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   นริศรา นิศาชล สวท.เชียงใหม่