ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำชัด ภาวะอุทกภัยในภาคกลางยังไม่คลี่คลาย มีความจำเป็นต้องส่งสิ่งของช่วยเหลืออยู่อย่างต่อเนื่อง

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำชัด ภาวะอุทกภัยในภาคกลางยังไม่คลี่คลาย มีความจำเป็นต้องส่งสิ่งของช่วยเหลือและดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลในการเป็น ครัวรัฐบาล อย่างต่อเนื่อง หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของจากโรงแรมเจดีย์ และผลไม้จากประชาชนในเขตอำเภอจอมทอง และกล่าวด้วยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ปฏิบัติตามกรอบที่รัฐบาลตั้งไว้ คือ เป็นครัวรัฐบาล มีการจัดส่งอาหารวันละ 2 หมื่นชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยความร่วมมือทั้งภาคองค์กรและภาคบุคคล ยังผลให้เกิดความปลื้มปิติต่อผู้ประสบภัยเป็นอย่างมาก ขณะนี้พื้นที่เสียหายที่ถูกน้ำเข้าในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมแล้วกว่า 10 เขต จากทั้งหมด 50 เขต เชียงใหม่รับหน้าที่ดูแลเขตหลักสี่ และยังอยู่ในช่วงวิเคราะห์สถานการณ์น้ำว่าจะขยายครอบคลุมในพื้นที่ใดอีกบ้าง ซึ่งยังต้องมีความช่วยเหลืออยู่อย่างต่อเนื่อง สำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรม ยังมีการติดตามประเมินผลและรับรายงานผลความช่วยเหลือ จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนท้องถิ่น ทั้งยังมีการแจ้งความคืบหน้า สิ่งที่ต้องการให้จังหวัดช่วยเหลือ ในที่ประชุมประจำเดือน โดยรวมตอนนี้ฟื้นฟูไปแล้วกว่าร้อยละ 50 ทั้งต้องพัฒนาพื้นที่บ้านเรือน วัด สถานที่สาธารณะต่างๆ ด้วย
 
8 พฤศจิกายน 2554 , 15:56 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ กนกรัตน์ – อังคณา สวท. เชียงใหม่