เครือข่ายเยาวชนเชียงใหม่จัดกิจกรรมรณรงค์ ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล์ ในงานยี่เป็งเชียงใหม่ 2554

  
    เครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์และภาคเครือข่ายเยาวชนเชียงใหม่ จัดงานรณรงค์ ลด ละ เลิก แอลกอฮอล์ ในงานเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ เครือข่ายเยาวชนเชียงใหม่จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ภายใต้แนวความคิด เปลี่ยนพื้นที่เสี่ยงเป็นพื้นที่สุข จากการพูดคุยและแลกเปลี่ยนของเครือข่ายเยาวชนเชียงใหม่จึงเกิดแนวทางการทำงานจัดกิจกรรม 7 ท่าน้ำ 7 สิ่งมหัศจรรย์ ณ บริเวณถนนเลียบแม่น้ำปิง ฝั่งสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อชวนนักศึกษาจากกลุ่มเครือข่ายต่างๆ อาทิ กลุ่มดอกลมแล้ง กลุ่ม M Plus กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนอำเภอสันทราย กลุ่มชมรมอาสาและบำเพ็ญประโยชน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มนกเสรีแม่โจ้ และกลุ่มนักเรียนเก่า รุ่น ฉันท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การทำกิจกรรมขอขมาและเรียนรู้คู่คุณค่างานลอยกระทง จุดผางประทีป สาธิตการทำกระทงสาย และกิจกรรม Walk Rally ลุ้นของรางวัลมากมาย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม เวที ดนตรีสร้างสรรค์วัฒนธรรมสร้างสุข ไร้แอลกอฮอล์ ณ สวนสาธารณะ คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อเปิดพื้นที่ให้วงดนตรีเด็กเชียงใหม่มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์และร่วมกันรักษาพื้นที่น้ำดีเอาไว้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่และสถานศึกษา ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2554 ตั้งแต่เวลา 18.00-23.00 น.
 
8 พฤศจิกายน 2554 , 17:20 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่