ททท. จัดสัมมนา Front Liners จากอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ หวังเพิ่มการเสนอขายสินค้าการท่องเที่ยวในต่างประเทศ

  
    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา Front Liners จากอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ หวังเพิ่มศักยภาพและเสริมความรู้ด้านสินค้าการท่องเที่ยวเพื่อเสนอขายในตลาดต่างประเทศ นายสรรเสริญ เงารังสี รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านเอเชียและแปซิฟิกใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสินค้าการท่องเที่ยว ให้แก่พนักงานขายของบริษัทนำเที่ยว ซึ่งใกล้ชิดนักท่องเที่ยวมากที่สุด โดยได้ตัวแทนจากภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้ จำนวน 148 คน เข้าอบรมในโครงการ ภายใต้แนวคิด Green Tourism และ Sustainable Tourism ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จำนวนมาก ผู้เข้าอบรมจะได้สัมผัส เรียนรู้ กับสถานที่ท่องเที่ยวจริง เพื่อจะได้นำความรู้จากแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ไปเผยแพร่ สร้างแรงจูงใจให้กับนักท่องเที่ยวในตลาดเป้าหมาย และให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในภาพรวม เนื่องจาก ยังมีอีกหลายจังหวัดที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา หัวหิน หรือแม้แต่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ ยังต้องการเพิ่มช่องทางในการรับรู้สู่นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ผ่านสื่อออนไลน์ และ Social media โดยจะเน้นการรักษาฐานตลาดเดิม คือกลุ่มตลาดที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง กลุ่มกอล์ฟ สปา และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และทำการขยายฐานตลาดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวและตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม
 
9 พฤศจิกายน 2554 , 14:27 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - นริศรา สวท. เชียงใหม่