สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเปิดฟ้าตามหาดาว รับลมหนาว 2554

  
    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม เปิดฟ้าตามหาดาว รับลมหนาว 2554 ทั้งหมด 8 ครั้ง ยาวถึงปีหน้า สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การมหาชน และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกันจัดกิจกรรม เปิดฟ้าตามหาดาว รับลมหนาว 2554 ณ หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป ให้มีความสนใจกิจกรรมทางดาราศาสตร์และได้สัมผัสปรากฏการณ์ท้องฟ้า ในช่วงฤดูหนาว ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง โดยรูปแบบของการจัดกิจกรรมจะเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ แนะนำการดูดาวเบื้องต้น การใช้แผนที่ดาว รวมทั้งสัมผัสความมหัศจรรย์ของวัตถุบนท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ชนิดต่างๆ เช่น เนบิวลา กาแลกซีแอนโดรเมดา กระจุกดาวลูกไก่ กระจุกดาวคู่ สามเหลี่ยมฤดูร้อนและกลุ่มดาวอื่นๆ ระยะเวลาของกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 ถึง เดือนมีนาคม 2555 จำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ณ หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 วันที่ 10 ธันวาคม 2554 จันทรุปราคาเต็มดวงในประเทศไทย ณ ลานร่ม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 14 ธันวาคม 2554 ครั้งที่ 4 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ครั้งที่ 6 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ครั้งที่ 7 วันที่ 3 มีนาคม 2555 ครั้งที่ 8 วันที่ 9 มีนาคม 2555 ณ หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักบริการวิชาการและสื่อสารดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การมหาชน หมายเลขโทรศัพท์ 0-5322-5569 ต่อ 305 หรือ 085-8976993 โดยเปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ ครั้งละ 120 คน
 
9 พฤศจิกายน 2554 , 15:38 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่