จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมติดตั้งเครื่องมือเตือนภัยดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก นำร่องอุทยานแห่งชาติ 11 แห่งก่อนหลังจากนั้นจะผลักดันเข้าสู่ 493 หมู่บ้านเสี่ยง

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมติดตั้งเครื่องมือเตือนภัยดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ทำงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จะนำร่องติดตั้งตามอุทยานแห่งชาติ 11 แห่งก่อนหลังจากนั้นจะผลักดันเข้าสู่ 493 หมู่บ้านเสี่ยง
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายคมสันต์ สุวรรณอำภา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลโครงการนำร่องระบบตรวจวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTEC หลังจากทดลองติดตั้งเครื่องเตือนภัยน้ำป่า ดินถล่มและฝนตก ได้ผลในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและกาญจนบุรี จึงเตรียมมาดำเนินการติดตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ 493 แห่งจากพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมด 583 แห่ง โดยจะติดตั้งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 11 แห่งก่อน นำร่องติดตั้งเครื่องแรกที่ตำบลแม่สาใหม่ อำเภอแม่ริม เครื่องมือดังกล่าวมีเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวที่สามารถทำงานร่วมกับมิสเตอร์เตือนภัย เตือนตั้งแต่น้ำฝนมีระดับ 60 มิลลิเมตรเป็นต้นไป ทำงานผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ สัญญาณวิทยุ และอินเตอร์เน็ต โดยใช้ระบบโซล่าร์เซลล์ ติดตั้งในจุดที่สูงโดยเฉพาะยอดดอยที่ยากต่อการเดินทางเข้าถึง
สำหรับเครื่องมือดังกล่าวมูลค่าประมาณเครื่องละ 80,000 บาท จะมีการผลักดันสู่โครงการแก้ปัญหาภัยธรรมชาติอย่างเป็นระบบในปีงบประมาณนี้ โดย NECTEC จะสอนนักศึกษาในพื้นที่เพื่อให้สามารถประกอบเครื่องได้ เพื่อนำไปใช้งานในพื้นที่ แจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบต่อไป
 
9 พฤศจิกายน 2554 , 19:41 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อังคณา สวท.เชียงใหม่