คณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมสืบสานประเพณีล้านนา จัดแข่งขันโคมลอยหรือโคมควัน

  
     คณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมสืบสานประเพณีล้านนา จัดแข่งขันโคมลอยหรือโคมควัน มีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประกวดโคมลอยประเพณียี่เป็งประจำปี 2554 ณ ลานอเนกประสงค์คณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้นักศึกษาละบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนา เป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยมีนักศึกษาและประชาชนที่สนใจส่งโคมลอยเข้าประกวด 57 ลูก โดยแบ่งเป็น ประเภท 72 แผ่น จำนวน 20 ลูก แฟนซี 20 ลูก ประเภทนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรจำนวน 17 ลูก มีประชาชนให้ความสนใจมาชมการแข่งขันจำนวนมาก รศ.เสมอขวัญ ตันติกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดแข่งขันโคมลอยหรือโคมควันปีนี้เป็นปีที่ 5 นอกจากจะสืบทอดประเพณีอันดีงามแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับชุมชนในท้องถิ่นที่จะร่วมกันอุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ในงานประเพณียี่เป็งหรืองานลอยกระทงของชาวล้านนา ชาวบ้านจะตกแต่งบ้านเรือน ถนนหนทางด้วยโคมต่าง ๆ มีขบวนแห่กระทงและนางนพมาศ การประกวดโคมไฟ มีการจุดดอกไม้ไฟและการปล่อยโคมลอย ซึ่งการปล่อยโคมลอยนี้มีความเชื่อว่าเป็นการบูชาพระธาตุ จุฬามณีบนสวรรค์และเพื่อความสนุกสนานสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
 
9 พฤศจิกายน 2554 , 19:41 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อังคณา สวท.เชียงใหม่