จังหวัดเชียงใหม่ และภาคี จัดงานวิถีล้านนาภูมิผญ๋าวัฒนธรรม

  
    งานวิถีล้านนา ภูมิผญ๋าวัฒนธรรม เริ่มต้นขึ้น ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จำนวนมาก จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน วิถีล้านนา ภูมิผญ๋าวัฒนธรรม ตามโครงการถนนสายวัฒนธรรม ประจำปี 2554 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีการสาธิตงานศิลปหัตถกรรม สินค้าเด่นจาก 25 อำเภอ สาธิตการทำเครื่องเงินจากชุมชนวัวลาย กาดหมั้ว พร้อมการแสดงบนเวที อย่างตระการตา หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานเช่นนี้เป็นการแสดงออกถึงการช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจและหวงแหน เป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของเชียงใหม่ ที่ยาวนานถึง 715 ปี ร่วมกัน ทั้งภายในงานยังมีสินค้าที่นำมาแสดง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาที่ดี และอยากให้วัฒนธรรมเป็นตัวนำ ในการแก้ปัญหาต่างๆ ของสังคม สำหรับงานบริเวณวัดเจดีย์หลวง มีตั้งแต่วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2554 หลังจากนั้นจะมีการที่ถนนคนเดินทุกวันอาทิตย์ สิ้นสุดวันที่ 1 มกราคม 2555
 
10 พฤศจิกายน 2554 , 13:55 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ กนกรัตน์ – นริศรา สวท.เชียงใหม่