เทศบาลนครเชียงใหม่จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีขอขมาแม่น้ำปิง

  
    นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำคณะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ เจดีย์ขาวและ ทำพิธีขอขมาแม่น้ำปิง เนื่องในเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ 2554 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่บวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ ภายในเทศบาลนครเชียงใหม่ หลังจากนั้นมีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมผูกผ้ามงคลสีทองบริเวณรอบเจดีย์ขาว สิ้นสุดที่พิธีขอขมาแม่น้ำปิง ณ ท่าน้ำศรีโขง การทำพิธีศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว ได้จัดเป็นประจำทุกปี ช่วงประเพณียี่เป็ง การบวงสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณเจดีย์ขาว เพื่อบูชาดวงวิญญาณของปู่เปียง ผู้ที่เคยสละชีวิตเพื่อรักษาเมืองเชียงใหม่ไว้ ด้วยการแข่งดำน้ำกับข้าศึกที่ยกทัพมาตีเมืองเชียงใหม่ โดยหากใครดำน้ำได้นานกว่าถือว่าเป็นผู้ชนะ เมื่อถึงเวลาแข่ง ทั้งสองฝ่ายดำน้ำลงไปพร้อมกัน จนเวลาผ่านไป ฝ่ายข้าศึกทนไม่ไหวขึ้นมาจากน้ำก่อน เป็นอันว่าฝ่ายเชียงใหม่ชนะ แต่ปู่เปียงไม่ขึ้นมาจากน้ำ เมื่อลงไปดูในน้ำพบว่าปู่เปียงใช้ผ้าขาวม้าผูกตัวเองไว้กับหลักใต้น้ำ ยอมตายเพื่อรักษาเมือง เจ้าเมืองเชียงใหม่จึงได้สร้างเจดีย์ขาวไว้เป็นอนุสรณ์แห่งความรักบ้านเมือง ของปู่เปียง บริเวณหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ ติดลำน้ำปิง สืบจนทุกวันนี้ สำหรับบรรยากาศภายในและบริเวณด้านหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ คึกคักไปด้วยการประกวดกระทงฝีมือใบตอง ดอกไม้สด การประกวดโคมลอย ในช่วงค่ำมีการประกวดขบวนแห่กระทงเล็กและปล่อยโคมไฟถวายเป็นพุทธบูชา จำนวน 1,984 ลูก เวลา 21.59 น.
 
10 พฤศจิกายน 2554 , 15:23 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่