ตัวแทน 150 องค์กรกว่า 30 ประเทศร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดที่ยั่งยืน โดยโครงการหลวงถูกหยิบยกเป็นกรณีตัวอย่างของการแก้ปัญหาที่ได้ผล

  
     ตัวแทน 150 องค์กรกว่า 30 ประเทศร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดที่ยั่งยืน โดยโครงการหลวงถูกหยิบยกเป็นกรณีตัวอย่างของการแก้ปัญหาที่ได้ผลเป็นต้นแบบให้หลายประเทศนำไปประยุกต์แก้ปัญหาการปลูกพืชเสพติดในพื้นที่
พิธีปิดการสัมมนานานาชาติเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งมีตัวแทนกว่า 150 องค์กร กว่า 30 ประเทศทั่วโลกจาก 5 ภูมิภาค ได้แก่ แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป และเอเชีย ร่วมประชุม ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา พร้อมด้วยนายแอนโทนิโอ การ์เซียร์ เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรเปรูประจำสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา เป็นประธานร่วมพร้อมผู้แทนจาก UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกและรองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมพิธี
นายสุขุม โอภาสนิพัทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกล่าวว่าประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งนี้ทั้งนี้สืบเนื่องจากความสำเร็จของโครงการหลวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหายาเสพติดตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 จนถึงปัจจุบันสามารถลดพื้นที่ปลูกฝิ่นจากเดิมกว่าแสนไร่ ปัจจุบันเหลือกว่าพันไร่ ซึ่งสอดคล้องกับปี ค.ศ.2015 อาเซียนตั้งเป้าจะเป็นกลุ่มประเทศที่ปลอดยาเสพติด
ในการสัมมนาดังกล่าวผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ไปศึกษาดูงานที่ดอยตุง จังหวัดเชียงรายและดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้นำข้อมูลจากกรณีศึกษาของแต่ละประเทศมาสรุปรวบรวมและเตรียมนำเสนอร่างต่อ UNODC ในการประชุมครั้งต่อไปที่ประเทศเปรู โดยจะนำไปแปลเพิ่มอีก 5 ภาษานอกจากภาษาอังกฤษ คือภาษารัสเซีย จีน อารบิก ฝรั่งเศส และสเปน เพื่อเป็นกรอบสากลในการใช้ในกับประเทศที่มีปัญหายาเสพติด
 
11 พฤศจิกายน 2554 , 15:18 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อังคณา-นริศรา สวท.เชียงใหม่