สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา จัดตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16

  
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา จัดตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 มีนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกันดำเนินการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลในการศึกษาต่อระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู ผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป ในขณะที่ กลุ่มนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า กิจกรรมเช่นนี้เป็นกิจกรรมที่ดี เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เห็นทางเลือกในการศึกษาต่อ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแนะแนวศึกษาต่อจำนวนมาก นักเรียนส่วนใหญ่อยากศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่หากพลาดหวังก็ไม่เสียใจ เพราะยังมีมหาวิทยาลัยเอกชนรองรับ ทั้งยังมีการเตรียมพร้อมในการสอบอยู่เสมอ เพราะเป็นระบบการสอบที่ค่อนข้างยาก นักเรียนบางคนอยากให้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ลดความซับซ้อนของระบบการสอบ แต่บางคนกล่าวว่า เป็นระบบการสอบที่ดีอยู่แล้ว เพราะบางสาขาต้องมีความยากในการสอบเพื่อทำงานที่เป็นทักษะเฉพาะ เช่น แพทย์ พยาบาล ทั้งยังอยากให้จัดกิจกรรมเช่นนี้อีกเพราะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ภายในงานยังมีกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ เตรียมความพร้อมพิชิต Admissions เพื่อก้าวสู่ฝันมหาวิทยาลัยในดวงใจ การยืนยันสิทธิ์ พิชิตสอบตรง กลยุทธ์ในการเรียนและทำข้อสอบให้ได้คะแนนดี ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมกิจกรรมบนเวที
 
11 พฤศจิกายน 2554 , 15:24 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ – อังคณา สวท. เชียงใหม่