วัดบ้านปิง และ สภาองค์กรชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศการแห่ขบวนกระทงเล็ก ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2554

  
     วัดบ้านปิง และ สภาองค์กรชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศการแห่ขบวนกระทงเล็ก ประเภทมหาชาติชาดกและสะเปา ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2554 เทศบาลนครเชียงใหม่จัดกิจกรรมมากมายในช่วงประเพณียี่เป็ง มีการประกวดขบวนแห่กระทงเล็ก มีขบวนเข้าร่วม 15 ขบวน ในการประกวด 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม มหาชาติชาดก และ สะเปา ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก เริ่มต้นขบวนตั้งแต่ถนนท่าแพเวลาประมาณ 19.00 น. สิ้นสุดบริเวณถนนหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ สำหรับผลการประกวด มีดังนี้ ประเภทมหาชาติชาดก รางวัลที่ 1 ได้แก่ หน่วยงาน วัดบ้านปิง ได้รับเงินรางวัล 2 หมื่นบาท รางวัลที่ 2 ได้แก่ หน่วยงาน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันทราย ได้รับเงินรางวัล 1 หมื่น 5 พันบาท และรางวัลที่ 3 ได้แก่ หน่วยงาน ชุมชนแขวงเม็งราย ได้รับเงินรางวัล 1 หมื่นบาท สำหรับขบวนแห่กระทงเล็กประเภทสะเปา รางวัลที่ 1 ได้แก่ หน่วยงาน สภาองค์กรชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 1 หมื่นบาท รางวัลที่ 2 ได้แก่ หน่วยงาน ชุมชนแม่หยวก ได้รับเงินรางวัล 8 พันบาท และรางวัลที่ 3ได้แก่ หน่วยงาน ชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้า ได้รับเงินรางวัล 6 พันบาท ซึ่งเกณฑ์การตัดสินขบวนทั้งหมด คณะกรรมการจะพิจารณาจากการตกแต่งกระทง รูปทรง ความสวยงาม ประณีต ความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบสอดคล้องกับเนื้อหาที่ตกแต่ง แสง สี การจัดริ้วขบวน ความพร้อมเพรียงเรียบร้อย การแต่งกายของผู้เข้าร่วมขบวน และการแสดงประกอบด้วย
 
11 พฤศจิกายน 2554 , 16:05 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ กนกรัตน์-นริศรา-อนุสรา-อังคณา สวท. เชียงใหม่