ขบวนกระทงใหญ่ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่อีกไฮไลท์ของงานจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการ มีองค์กรต่าง ๆ จัดขบวนร่วมกว่า 30 ขบวน

  
     ขบวนกระทงใหญ่ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ เริ่มจากข่วงประตูท่าแพ ไปตามถนนสายต่าง ๆ ไปสิ้นสุดที่บริเวณสถานที่จัดงานริมแม่น้ำปิง หน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ปีนี้มีองค์กรต่าง ๆ ส่งจัดขบวนกระทงใหญ่ร่วมขบวน 32 ขบวน ปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับขบวนที่ชนะเลิศ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศร่วมชมขบวนกันอย่างคับคั่ง มีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กงสุลจากประเทศต่าง ๆ ร่วมชมขบวนและร่วมพิธีมอบรางวัล ซึ่งขบวนกระทงใหญ่จัดเป็นไฮไลท์ของงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ที่นักท่องเที่ยวต่าง ทราบว่าจะมีขึ้นหลังวันลอยกระทงหนึ่งวัน
ตัวเมืองเชียงใหม่ประดับด้วยประติมากรรมโคมไฟสีสันยี่เป็งเชียงใหม่ 11 จุด ทั้ง 4 แจ่ง 5 ประตู อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนให้ความสนใจแห่ไปถ่ายรูปจำนวนมากทุกคืน เกือบทุกวัดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ตกแต่งซุ้มประตูป่า ปีนี้ที่วัดเชียงมั่นมีพิธีเทศน์มหาชาติ ขณะที่พุทธสถานมีกิจกรรมสืบฮีตสานฮอย ฮอมปอย ไหว้สาพระสิริมังคลายี่เป็ง ขณะที่สะพานเหล็กก็เป็นอีกไฮไลท์สำคัญ มีการประดับไฟเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ที่สวยงาม ทุกคืนในลำน้ำปิงหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่จะมีการปล่อยกระทงสายสืบสานล้านนา และการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ มีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก โดยภาคธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่คาดการณ์จะมีรายได้สะพัดช่วงงานประเพณียี่เป็งวันละร้อยล้านบาท
 
12 พฤศจิกายน 2554 , 06:35 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่