เชียงใหม่ ซู อควาเรียม จัดโครงการ CZA Edutainment Camp แก๊งค์จิ๋วตะลุยโลกใต้น้ำ

  
    สวนสัตว์เชียงใหม่ และ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม จัดแสดงสัตว์น้ำที่น่าสนใจหลากหลายสายพันธุ์ ภายใต้แนวคิด วิถีแห่งสายน้ำ และมุ่งเน้นการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่ให้ความรู้และความเพลิดเพลิน สวนสัตว์เชียงใหม่ และ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม จัดโครงการเพื่อเยาวชน ภายใต้ชื่อโครงการ CZA Edutainment Camp แก๊งค์จิ๋วตะลุยโลกใต้น้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน ภายใต้กิจกรรมที่สอดแทรกด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตสัตว์น้ำ พร้อมสัมผัสกับวิธีการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ ภายในเชียงใหม่ ซูอควาเรียม ใน 1 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. โดยแบ่งฐานกิจกรรมความรู้และกิจกรรมนันทนาการไว้ทั้งหมด 8 ฐาน ได้แก่ ฐานเรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นของเชียงใหม่ ซู อควาเรียม และการจัดแสดงพันธุ์ปลาต่างๆ ฐานเรียนรู้พันธุ์ปลาในส่วนจัดแสดงปลาน้ำจืด ฐานกิจกรรมสันทนาการ ฐานเรียนรู้พันธุ์ปลาในส่วนจัดแสดงปลาน้ำทะเล ฐานเรียนรู้ระบบการใช้น้ำเพื่อเลี้ยงปลาในเชียงใหม่ ซู อควาเรียม ฐานเรียนรู้การทำน้ำทะเลเพื่อใช้ในเชียงใหม่ ซู อควาเรียม ฐานกิจกรรมสันทนาการ และฐานเรียนรู้วิธีการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงปลา และทดลองให้อาหารปลา นอกจากนี้ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ยังได้เพิ่มกิจกรรมสำหรับเยาวชนที่สนใจในการสำรวจโลกใต้น้ำภายในอุโมงค์แสดงสัตว์น้ำ กับกิจกรรมดำผิวน้ำดูปลา โดยมีทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ดูแลไปตลอดทุกฐานกิจกรรม โครงการ CZA Edutainment Camp แก๊งค์จิ๋วตะลุยโลกใต้น้ำ จะเริ่มการรับสมัครในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป หลังจากที่เยาวชนได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ทางเชียงใหม่ ซู อควาเรียม จะมอบของรางวัลให้มากมาย อาทิ เสื้อยืดโครงการ CZA Edutainment Camp แก๊งค์จิ๋วตะลุยโลกใต้น้ำ ใบประกาศนียบัตร พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เพื่อรับรองว่าได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน ไปในเวลาเดียวกัน สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-893111
 
12 พฤศจิกายน 2554 , 15:47 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - อังคณา สวท. เชียงใหม่