งานจุดพลังสร้างจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูน้ำแม่ข่า ด้วยมิติทางวัฒนธรรมของชุมชนหลิ่งกอก

  
     ชุมชนหลิ่งกอก จังหวัดเชียงใหม่จัดงานจุดพลังสร้างจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูน้ำแม่ข่า ด้วยมิติทางวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
นายสุรพล เกียรติไชยากร ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีเปิดงานจุดพลังสร้างจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูน้ำแม่ข่า ด้วยมิติทางวัฒนธรรมของชุมชนหลิ่งกอก เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีเดือนยี่เป็ง เพื่อขอขมาสู่ข้าวเอาขวัญและพิธีสืบชะตาของล้านนา ปลุกจิตสำนึกให้คนในชุมชนและทุกภาคส่วนร่วมฟื้นฟูพัฒนาลำน้ำแม่ข่า ปลุกจิตสำนึกประชาชนให้หันมาร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาลำน้ำแม่ข่า เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน หารายได้นำไปจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังลำน้ำแม่ข่าพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบยกระดับเป็นหลิ่งกอกโมเดล เพื่อให้ชุมชนอื่นนำไปปฏิบัติตาม กิจกรรมที่น่าสนใจ พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) ได้แสดงธรรมเทศนา ในงานมีพิธีสู่ข้าวเอาขวัญสืบชะตาน้ำแม่ข่าโดยพระเถรานุถระ การไถ่ชีวิตปลา ปล่อยสู่ลำน้ำแม่ข่า การลอยกระทงสายที่ทำด้วยวัสดุย่อยสลายง่ายไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม การโยน EM Ball เพื่อแก้ปัญหาน้ำเสีย นิทรรศการเกี่ยวกับลำน้ำแม่ข่าและการแข่งขันวาดภาพของนักเรียน
ลำน้ำแม่ข่าอันเป็นหนึ่งใน 7 ไชยมงคลของเมืองเชียงใหม่ที่พญาเม็งรายได้เลือกไว้สำหรับสร้างนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ เป็นสายน้ำธรรมชาติที่โอบรอบกำแพงชั้นนอกเมืองเชียงใหม่ระยะทางกว่า 11 กิโลเมตร ผ่านชุมชน 12 ชุมชนก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำปิง แต่ก่อนลำน้ำข่ามีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เมื่อจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น น้ำในลำคลองมีสภาพเน่าเหม็นจากอุตสาหกรรมและการปล่อยน้ำเสียโดยไม่มีการบำบัดของชุมชน การแก้ไขคลองแม่ข่าเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
 
13 พฤศจิกายน 2554 , 14:18 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่