ว.วชิรเมธี เจริญพรเมืองไทยขณะนี้พบวิกฤติหลายด้าน แต่ที่หนักสุดคือวิกฤติแตกความสามัคคี

  
     พระมหาวุฒิชัย หรือ ว.วชิรเมธี เจริญพรเมืองไทยขณะนี้พบวิกฤติหลายด้าน แต่ที่หนักสุดคือวิกฤติแตกความสามัคคี เตือนสติคนไทยให้หันหน้าเข้าหากัน สามัคคีแก้ปัญหามหาอุทกภัย
พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) เจริญพรในโอกาสมาเทศนาโปรดพุทธศาสนิกชนที่จังหวัดเชียงใหม่ถึงสถานการณ์อุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้ว่า ประเทศไทยขณะนี้กำลังเกิดวิกฤติหลายเรื่องพร้อมกัน วิกฤติแรกจากมวลน้ำมหาศาลที่ไหลลงสู่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องร่วมมือร่วมใจจึงจะแก้ปัญหาได้ลุล่วง วิกฤติที่สองคือความแตกความสามัคคี แต่ละฝ่ายแต่ละหน่วยงานยังไม่ประสานความร่วมมือเพื่อสู้กับน้ำอย่างเป็นเอกภาพ ไม่ร่วมมือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และแบ่งฝักแบ่งฝ่าย วิกฤติที่ 3 คือการซ้ำเติมซึ่งกันและกัน เข้าทำนองมือไม่พายเอาเท้าราน้ำ ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานหมดกำลังใจ ดังนั้นเห็นว่า เมืองไทยมีวิกฤติมากอยู่แล้ว ขอให้ทุกฝ่ายหันมาร่วมมือกันแก้ปัญหาและให้กำลังใจซึ่งกันและกันจะดีกว่า นี่คือเวลาที่จะต้องเห็นแก่ส่วนรวมโดยไม่ถือพวกเขาพวกเรา
พระมหาวุฒิชัย หรือ ว.วชิรเมธีเจริญพรด้วยว่า หากยังคงต่างฝ่ายต่างทำ เห็นแก่พวกพ้อง ไม่มองประชาชนเป็นที่ตั้ง วิกฤติมหาอุทกภัยครั้งนี้ก็จะเป็นบทเรียนที่ทุกฝ่ายต้องพ่ายแพ้และจะไม่มีผู้ชนะอย่างแน่นอน
 
13 พฤศจิกายน 2554 , 14:41 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่