ต่างประเทศเข้าใจสถานการณ์อุทกภัยของไทยดี และยื่นมือมาช่วยเหลือ ขณะเดียวกันเตรียมชี้แจงข้อเท็จจริงแก่เอกอัครราชฑูต

  
     ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุ ต่างประเทศเข้าใจสถานการณ์อุทกภัยของไทยดี และยื่นมือมาช่วยเหลือ ขณะเดียวกันเตรียมชี้แจงข้อเท็จจริงแก่เอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ประจำประเทศไทยเร็วๆ นี้
นายสุรพล เกียรติไชยากร ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า อุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและภาคกลางในขณะนี้ เป็นภัยธรรมชาติที่ปริมาณฝนมากกว่าปกติถึงร้อยละ 38 ซึ่งปีนี้มีพายุใต้ฝุ่นเข้าประเทศไทยถึง 5 ลูก ขณะที่ปกติจะมีมากที่สุด 2 ลูกเท่านั้น มวลน้ำมหาศาลจึงได้เกิดเป็นมหาอุทกภัย ซึ่งรัฐบาลกำลังร่วมมือกับทุกหน่วยงานเร่งแก้ปัญหา ขณะที่ต่างประเทศต่างแสดงความเห็นใจและยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ เช่น จีน ได้บริจาค 3 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งเรือและเครื่องสูบน้ำและวัสดุต่าง ๆ มูลค่า 80 ล้าน 6 แสนหยวน ขณะที่ต่างประเทศได้ส่งทั้งกำลังเจ้าหน้าที่และสิ่งของมาช่วยบรรเทาทุกข์ นับเป็นบทเรียนของรัฐบาลและประเทศไทยที่ต้องวางแผนรับมือแก้ปัญหาในปีต่อไป สำหรับต่างประเทศนั้นเร็ว ๆ นี้จะเชิญเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ประจำประเทศไทยมาชี้แจงให้ทราบถึงข้อเท็จจริงของสถานการณ์ในประเทศไทยในขณะนี้
ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวด้วยว่า ต่างประเทศต่างเข้าใจสถานการณ์ของไทยเป็นอย่างดี ซึ่งการชี้แจงให้ต่างประเทศเข้าใจ ก็จะครอบคลุมไปถึงเรื่องท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยได้อีกหลายจุด เช่น เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต ชลบุรี ภาคตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ที่ไม่ได้มีปัญหาอุทกภัย
 
13 พฤศจิกายน 2554 , 15:20 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่