อุทกภัยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของเชียงใหม่ลดลงถึงร้อยละ 50

  
     รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ระบุ อุทกภัยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของเชียงใหม่ลดลงถึงร้อยละ 50 ขณะที่หลังน้ำลดธุรกิจที่มีโอกาสอย่างมากคือยานยนต์และก่อสร้าง
นายเฉลิมชาติ นครังกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างในกว่า 20 จังหวัดของประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนแม้จะไม่มีเหตุอุทกภัยรุนแรงยาวนานเหมือนภาคกลาง ทั้งการส่งสินค้ามาไม่ได้เนื่องจากเส้นทางถูกตัดขาด โรงงานไม่สามารถส่งสินค้าได้ ทำให้สินค้าขาดตลาด ประกอบกับสินค้าไม่พอ ทำให้รายได้หาย อย่างไรก็ตาม เชียงใหม่ยังได้รับอานิสงค์จากการจับจ่ายของผู้คนที่มาอยู่เชียงใหม่ และยังมีชาวเกาหลีประมาณ 8 พันคนที่เดินทางมาในช่วงนี้ มาทดแทนส่วนที่ขาดหายจากภาวะอุทกภัย ขณะที่มีผู้คนมาเชียงใหม่จำนวนมาก เนื่องจากหนีอุทกภัยก็ไม่ได้มาเที่ยว การใช้จ่ายจะเป็นไปอย่างประหยัด จะมีกำลังซื้อเพียงบางส่วน และจะต้องเก็บเงินไว้สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยจะคาดหวังได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มกำลังซื้อสูงที่เข้ามาด้วยได้อีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้จากการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจการค้าในเชียงใหม่ได้รับผลกระทบลดลงถึงร้อยละ 50
รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตามหลังน้ำลดธุรกิจที่จะมีโอกาสอย่างมากคือธุรกิจยานยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และธุรกิจก่อสร้าง แต่จะแพงและขาดแคลนโดยเฉพาะทราย
 
13 พฤศจิกายน 2554 , 15:38 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่