สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั้งส่วนของ สทท.เชียงใหม่ และ สวท.เชียงใหม่ มียอดเงินบริจาคกว่า 4 แสนบาท และยอดสิ่งของอีกจำนวน 8 คันรถ เมื่อวันที่ 13 – 17 ตุลาคม 2554 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้จัดตั้งศูนย์ โดยมอบหมายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ จัดรายการพิเศษ ชาวเชียงใหม่ร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม โดยมีศิลปินล้านนา ศิลปินตาบอด และศิลปินไทยใหญ่ ร่วมแสดงมินิคอนเสิร์ต ระดมทุนและรับบริจาคสิ่งของทุกวัน มียอดเงินบริจาค รวม 154,155 บาท สิ่งของ อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า ยารักษาโรค จำนวน 5 คันรถบรรทุก โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นประธานปล่อยขบวนรถบรรทุก ณ สวท.เชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา ต่อมา ในวันที่ 18 ตุลาคม 2554 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ และ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สปข.3 ร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม โดยใช้บริเวณโถงอาคารด้านหน้า สปข.3 เป็นจุดรับบริจาค สิ่งของ จากหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวเชียงใหม่ โดยผลการดำเนินงานจนถึงวันที่ 27 ต.ค. 54 มียอดเงินบริจาครวม 276,533.50 บาท สิ่งของ น้ำดื่ม เครื่องดื่มอุปโภค-บริโภค จำนวน 8 คันรถ ทั้งนี้ได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จากจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กองบิน 41 เชียงใหม่ ขนสัมภาระ สิ่งของ น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคและบริโภค ส่งถึงผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ สปข.3 ยังได้ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา และองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพิเศษ สปข.3 ร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม เพื่ออกรับบริจาคทรัพย์ สิ่งของ จากประชาชนที่ร่วมกิจกรรม บริเวณถนนคนเดิน ที่ถนนวัวลาย อ.เมืองเชียงใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2554 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 22.00 น. พร้อมจัดการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินล้านนาและศิลปินชื่อดัง สรุปผลการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของ สปข.3 มียอดเงินจากการรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 13 – 27 ต.ค. 54 จำนวน 431,687.50 บาท และสิ่งของ เครื่องอุปโภค จำนวน 8 คันรถยีเอ็มซี
 
14 พฤศจิกายน 2554 , 14:27 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่