ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนขับรถตามโครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพ

  
    ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนขับรถบรรทุก รถโดยสาร โครงการ สร้างนักขับรถมืออาชีพ เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ช่วยเหลือผู้ว่างงานให้มีอาชีพเป็นนักขับรถที่ปลอดภัย ตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบก ด้วยการจัดโครงการ สร้างนักขับรถมืออาชีพ โดยการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ที่มีรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย เปิดสอนขับรถบรรทุกและรถโดยสาร หลักสูตร 1 เดือน แก่ผู้ว่างงาน ฟรี พร้อมให้เบี้ยเลี้ยงแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวันละ 120 บาท มาตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา รวม 6 รุ่น มีผู้สำเร็จหลักสูตรแล้ว 271 คน จากสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจช่วงปี 2552 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ประกอบการต่างๆ ได้รับผลกระทบ บางแห่งถึงขั้นปิดโรงงาน ทำให้มีผู้ตกงานและว่างงานเป็นจำนวนมาก กรมการขนส่งทางบก จึงมีนโยบายที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดโครงการ สร้างนักขับรถมืออาชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงาน และเป็นทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพพนักงานขับรถ รวมทั้งเป็นการผลิตพนักงานขับรถที่มีคุณภาพป้อนสู่ตลาดแรงงานด้วย ซึ่งที่ผ่านมาตลาดแรงงานยังขาดแคลนพนักงานขับรถขนาดใหญ่จำนวนมาก สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการ สร้างนักขับรถมืออาชีพ ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนภารกิจ เพื่อรองรับและให้การช่วยเหลือผู้ว่างงานตามนโยบายรัฐบาล และกรมการขนส่งทางบก ในการช่วยส่งเสริมการมีอาชีพและผลิตผู้ขับรถทีคุณภาพด้านความรู้ ความสามารถในการขับรถ และมีความรับผิดชอบสูงให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง ตลาดแรงงาน หรือประกอบอาชีพส่วนตัว โดยจัดการอบรมตามหลักสูตร จำนวน 2 รุ่น เดือนละ 1 รุ่น จำนวนรุ่นละ 50 คน โดยจะทำการอบรม รุ่นที่ 1 ในวันที่ 6 มกราคม 2555 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2555 รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2555 ถึง 6 เมษายน 2555 ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 120 บาท ต่อวัน ทุกคน ทั้งนี้ ภายหลังผ่านการอบรมตามหลักสูตร ดังกล่าว สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จะได้ประสานบริษัทเอกชน เพื่อคัดเลือกเข้าทำงานต่อไป
 
14 พฤศจิกายน 2554 , 14:48 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่