ประชุมนานาชาติไวน์โลกที่เชียงใหม่ ขณะที่ไวน์ไทยได้รับการยอมรับในระดับสากลและติดอันดับ Top of ASIA

  
     ตัวแทนประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกร่วมประชุมนานาชาติไวน์โลกที่เชียงใหม่ ขณะที่ไวน์ไทยได้รับการยอมรับในระดับสากลและติดอันดับ Top of ASIA
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติไวน์โลกครั้งที่ 3 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ มีตัวแทนด้านไวน์จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกร่วมประชุมเพื่อผลักดันการบูรณาการองค์ความรู้จากศาสตร์หลายแขนงให้เกิดการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศด้านการผลิตไวน์เขตร้อน ไวน์ผลไม้ไทย ที่กำลังเริ่มก่อตัวให้สามารถขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้อย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันและเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดไวน์ของไทย ลดการนำเข้าไวน์จากต่างประเทศ และสามารถส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้ ส่งผลให้เกิดรายได้กับชุมชน เกษตรกร ผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกล่าวว่า ไวน์ได้พัฒนาต่อเนื่องมากว่า 10 ปี ขณะนี้ทั่วโลกให้การยอมรับ โดยไวน์ไทยติดอันดับ TOP of ASIA มีโรงงานผลิตไวน์ที่ได้มาตรฐาน 6 แห่ง โดยไวน์ไทยแบ่งเป็นสองกลุ่มคือไวน์องุ่น ซึ่งมีมาตรฐานระดับแนวหน้าเป็นที่ยอมรับ และไวน์ผลไม้ที่ยังต้องพัฒนาคุณภาพ เพื่อสู่ระดับสากล ปัญหาอุปสรรคสำคัญคือ นโยบายการส่งเสริมที่ไม่สม่ำเสมอ เมื่อปี 2544 รัฐบาลส่งเสริมผลิตไวน์ มีโรงงานเกิดใหม่กว่า 2 พันแห่งทั่วประเทศ แต่ปัจจุบันพบว่ามีการเก็บภาษีไวน์ไทยและองุ่นที่นำเข้าสูงมาก จึงอยากเห็นนโยบายรัฐที่ส่งเสริมอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนเพื่อการพัฒนาไวน์ไทยสู่ระดับสากล อันจะเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกทางหนึ่ง
ในการสัมมนาดังกล่าวมีการจัดประกวดสุดยอดไวน์ผลไม้ด้วย ผลการประกวดได้แก่ ประเภทไวน์ผลไม้แดง ชนะเลิศ คือชาโต เดอ ภูพาน(ไวน์เม่า) ของห้างหุ้นส่วนจำกัดสหนครไวน์เนอรี่ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Lakeville Red Fruit Wine (ไวน์หม่อน) ของ บริษัทซีวาย บอส ฟู้ด จำกัด และรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Chateau Lamphun (ไวน์สตรอเบอรี่) ขณะที่ไวน์ผลไม้ขาว ชนะเลิศได้แก่ Lakeville Red Fruit Wine (ไวน์ลูกพลัม)ของ บริษัทซีวาย บอส ฟู้ด จำกัด รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง คือ Dreamy Valley(ไวน์ลิ้นจี่) ของห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่นายไวน์เนอรี่ ไวน์สมุนไพรแดงรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ Lakeville Red Fruit Wine (ไวน์กระเจี๊ยบ-สัปปะรด)ของ บริษัทซีวาย บอส ฟู้ด จำกัด และไวน์สมุนไพรขาว ชนะเลิศได้แก่ Dreamy Valley(ไวน์น้ำผึ้ง) ของห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่นายไวน์เนอรี่
 
14 พฤศจิกายน 2554 , 15:29 น. , อ่าน 1239  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อนุสรา-นริศรา สวท.เชียงใหม่