สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน

  
    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ภายใต้หัวข้อ สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงศักยภาพและสุนทรียภาพ เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษาให้ใช้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ภายใต้ชื่องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน โดยการกำหนดแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ 8 สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย กลุ่มการศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมการศึกษาพิเศษ รวม 112 กิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2554 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวว่า งานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่ง เป็นงานที่สามารถระดมความร่วมมือของนักเรียนทั้ง 5 อำเภอได้เป็นอย่างดี และหากเป็นงานที่สร้างคุณประโยชน์ทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ยินดีช่วยเหลืออย่างเต็มที่ งานนี้จะทำให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย สำหรับสถานที่ใช้ในการแข่งขัน ได้แก่ โรงเรียนบ้านริมใต้ ใช้แข่งขันทักษะ 7 สาระ การเรียนรู้ ยกเว้นวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านแม่สา ใช้แข่งขันกลุ่มทักษะสาระวิทยาศาสตร์และภาษาไทย โรงเรียนบ้านศาลา ใช้แข่งขัน ประดับปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมนักเรียนเรียนร่วม และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ใช้แข่งขันคอมพิวเตอร์
 
14 พฤศจิกายน 2554 , 16:01 น. , อ่าน 1243  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - อังคณา สวท. เชียงใหม่