รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงควบคุม และกักกันโรคแห่งสาธารณรับประชาชนจีน เข้าหารือ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย

  
     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงควบคุม และกักกันโรคแห่งสาธารณรับประชาชนจีน เข้าเยี่ยมและหารือด้านการเกษตร กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย แลกเปลี่ยนข้อมูลเชื่อมโยงการค้าการลงทุน
นายหวัง เว่ย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงควบคุม และกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ AQSIQ เข้าพบนายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือด้านการเกษตร ในโอกาสที่มาเยือนเพื่อศึกษาดูงานในประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงใหม่ หัวข้อสำคัญของการพูดคุยเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ด้านการนำเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตร , การตรวจสอบ และกักกันสินค้าเกษตร , ตลอดจนการเปิดเส้นทางการขนส่งสินค้าเกษตร เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในการเดินทางมาครั้งนี้ของรัฐมนตรีของจีน ยังต้องการเข้ามาศึกษาดูงาน ในด้านการตรวจสอบภายในองค์กรภาครัฐ ซึ่งของไทยเองมีการตรวจสอบทั้งระบบกระทรวง และกรมตามห้วงเวลาปกติ และการตรวจสอบแบบบูรณาการ โดยเน้นนโยบายของรัฐบาลเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีองค์กรอิสระ ตรวจสอบการทำงานของภาครัฐให้ถูกต้องตามกฎหมาย และยังมีการตั้งคณะกรรมการประเมินผลการตรวจสอบ ให้เกิดความเป็นธรรม แต่ขณะนี้ไทยยังประสบปัญหาอุทกภัย ทำให้การศึกษาดูงานยังติดขัด ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงของเลื่อนการศึกษาดูงานออกไปก่อน แต่ยังคงยืนยันมีความพร้อมในการให้ความร่วมมือ เพื่อให้การพัฒนาทุก ๆ ด้านกับรัฐบาลจีน อย่างเต็มความสามารถ เมื่อบ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติ
 
14 พฤศจิกายน 2554 , 16:55 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่