จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดแถลงข่าวโครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ด้านสมุนไพร สนับสนุนธุรกิจสปา

  
    จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดแถลงข่าวโครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ด้านสมุนไพร สนับสนุนธุรกิจสปา งา และ ตะไคร้ภูเขา ยังเป็นของดีที่มีเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเท่านั้น นายธานินทร์ สุภาแสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ แถลงข่าวโครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ด้านสมุนไพร สนับสนุนธุรกิจสปา จังหวัดแม่ฮ่องสอน สมาชิกกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยกล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะจัดงานระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2554 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผลิตภัณฑ์ตั้งต้น คือ น้ำมันงา เป็นการปลูกงาแบบธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี ทั้งนี้ยังมีตะไคร้ภูเขา ที่มีการปลูกเฉพาะในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเท่านั้น พืช 2 ชนิดนี้จะถูกนำมาเป็นส่วนผสมของสปา การเสริมความงาม ทั้งนี้ยังมี ภูโคลน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่สามารถนำมาพอกหน้าแล้วเกิดความชุ่มชื่นได้ ธุรกิจสปาของแม่ฮ่องสอน เริ่มต้นราคาบริการที่ร้อยบาทไปจนถึง 4 พันบาท ขณะนี้มีการพัฒนาฝีมือพนักงานทำสปาอย่างต่อเนื่อง โดยพื้นที่ในการทำพืชเศรษฐกิจเช่นงา ปลูกได้ปีละครั้ง ใช้พื้นที่กว่าร้อยละ 10 คิดเป็นแสนไร่ ของพื้นที่ทั้งจังหวัด นอกจากนี้ยังมีพืชเกษตรชนิดอื่น ได้แก่ ข้าว ซึ่งผลิตแค่พอกินในจังหวัดไม่ส่งขาย กระเทียม หอมแดง พืชตระกูลถั่ว รวมรายได้เข้าจังหวัดทั้งธุรกิจท่องเที่ยว เฉลี่ยปีละกว่า 2 พันล้านบาท การใช้สมุนไพร เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งของชาวไทยที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ ไม่เพียงแต่ใช้ในการบำบัดเท่านั้น แต่ได้มีการนำมาใช้เป็นเครื่องสำอางบำรุงผิวพรรณกันอย่างแพร่หลาย นอกจากนั้นยังได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย เพื่อใช้ในสถานประกอบการสปา ในปี 2548 – 2553 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาใช้บริการสปาในประเทศไทย 4.6 ล้านคน ทำให้เกิดรายได้เข้าประเทศ กว่า 200 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ และพบว่ามีผู้ประกอบธุรกิจสปารวมทั้งสิ้น กว่า 2 พันแห่ง ก่อให้เกิดการสร้างงานมากกว่า 9 พันคน ซึ่งยังไม่พอกับความต้องการของตลาด สำหรับอัตลักษณ์การนวดสปาแบบแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นจุดขายที่นักท่องเที่ยวสนใจ คือ การเป็น Green Concept Spa สปาเมืองสามหมอก
 
14 พฤศจิกายน 2554 , 17:09 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - อังคณา สวท. เชียงใหม่