ตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดลำพูน ส่งข้าวเหนียว ไก่ทอด 6 พันชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตจุตจักร

  
     ตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดลำพูน ส่งข้าวเหนียว ไก่ทอด 6 พันชุดทางคาร์โก้ของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน เพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตจุตจักร โดยจะส่งเบื้องต้น 7 วัน
นายภุชงค์ โพธิกุฏสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์กรต่าง ๆในจังหวัดลำพูน ร่วมส่งอาหารเหนือ ประกอบด้วย ไก่ทอด หมูทอด เนื้อทอด ข้าวเหนียว จำนวน 6 พันชุด ส่งทางคาร์โก้ของบริษัทการบินไทยจำกัด มหาชน ซึ่งเป็นการส่งวันแรกของจังหวัดลำพูน เพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เบื้องต้นจะดำเนินการส่ง 7 วัน วันแรกเป็นความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เทศบาลนครลำพูนและคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน ซึ่งรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวว่า ชาวลำพูนทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจและเห็นว่ามหาอุทกภัยครั้งนี้เป็นภารกิจใหญ่หลวงที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน ดังจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงเป็นห่วงพสกนิกร การที่ชาวลำพูนได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยถือเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระอีกทางหนึ่ง
สำหรับการดำเนินการจัดส่งอาหารของจังหวัดลำพูนไปยังเขตจตุจักรจะมีองค์กรต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจนกว่าจะครบ 7 วันโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนและคณะสงฆ์ ที่ร่วมกันแสดงน้ำใจต่อเพื่อนร่วมชาติที่กำลังประสบภัยในขณะนี้
 
15 พฤศจิกายน 2554 , 10:18 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อนุสรา-นริศรา สวท.เชียงใหม่