จังหวัดเชียงใหม่ยังคงระดมเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออาหารส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

  
     จังหวัดเชียงใหม่ยังคงระดมเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออาหารส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตหลักสี่ ล่าสุดจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนครศรีธรรมราชช่วยจัดส่งอาหารอีกส่วนหนึ่งจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
นายคมสัน สุวรรณอำภา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า จากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดส่งอาหารวันละสองหมื่นชุดเป็นข้าวเหนียว ไก่ทอด หมูทอด น้ำพริกตาแดง โดยบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชนจัดส่งให้ฟรี อาหารชุดละ 25 บาทหรือวันละ 5 แสนบาท ไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ล่าสุดในการประชุมผ่านระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงได้มอบหมายให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดนครศรีธรรมราชมาช่วยจัดส่งอาหาร โดยแม่ฮ่องสอนจัดส่งวันละ 5 พันชุด และจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดส่งอีก 7,500 ชุด จังหวัดเชียงใหม่ยังต้องจัดส่งอีกวันละ 7,500 ชุด โดยจะจัดส่งไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออาหารจัดส่งไปยังผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย ขณะที่เงินที่รับบริจาคมาใกล้จะหมดแล้ว
สำหรับประชาชนที่ต้องการร่วมบริจาคติดต่อได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ หรือบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัดสาขาข่วงสิงห์ ชื่อบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 547-037-5325 หรือติดต่อบริจาคที่ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอเพื่อรวบรวมนำส่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จัดซื้ออาหารส่งผู้ประสบภัยต่อไป ขณะเดียวกันยังได้ปรับเปลี่ยนส่งของรับบริจาคทางรถไฟ ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่ง โดยยังคงตั้งศูนย์รับบริจาคทั้งที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่และองค์กรต่าง ๆ และทยอยรวบรวมนำส่งเป็นระยะ
 
15 พฤศจิกายน 2554 , 15:54 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่