กอ.รมน. ดำเนินการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวถือครองที่ดินในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่

  
     กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวถือครองที่ดินและปลูกบ้านพักอาศัยในที่ดิน ส.ป.ก. ถือเป็นโครงการนำร่องที่จะนำไปแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ พลเอกอัครวัฒน์ วุฒิเดชโชติโภคิน หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ดำเนินการวางแผนในการเข้าปิดล้อมเพื่อต่อรองให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหลายครั้ง ครั้งนี้ ได้แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวได้เข้ามาซื้อที่ดิน เพื่อสร้างบ้านพักอาศัย ที่บ้านหนองผึ้ง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยแรงงานต่างด้าวมีการบันทึกยินยอมรื้อถอนเป็นรายบุคคล และเริ่มมีการรื้อถอนบ้านด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 30-40 ปัญหาแรงงานต่างด้าวเป็นหนึ่งในปัญหาหลักรองจากปัญหายาเสพติด ที่ต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาแรงงานต่างด้าวเริ่มมีการละเมิดกฎหมายหลายประการ โดยเฉพาะการซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้านถือเป็นการตั้งถิ่นฐานถาวร โดยแรงงานต่างด้าวจะอ้างประเด็นไม่รู้กฎหมาย ในอนาคตหากไม่รีบเร่งดำเนินการแก้ไข จะเป็นปัญหาที่รุนแรงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและการสูญเสียผลประโยชน์ของชาติ การดำเนินการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวถือครองที่ดินและปลูกสร้างบ้านพักอาศัยในที่ดิน ส.ป.ก.บ้านหนองผึ้ง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นโครงการนำร่องที่จะนำไปแก้ปัญหาในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเป็นแนวทางการแก้ปัญหาในระดับประเทศต่อไป
 
15 พฤศจิกายน 2554 , 17:05 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่