สรุปภาพรวมผลกระทบของสถานการณ์อุทกภัยต่อความต้องการท่องเที่ยวงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2554

  
     ผลสำรวจ พบว่า ภาวะอุทกภัยมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2554 ทำให้มีค่าใช้จ่ายต่อหัวกว่า 9 พันบาท จากการสำรวจนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ 2554 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยร้อยละ 50 ที่เข้ามาเที่ยวยี่เป็ง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี เป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มเริ่มทำงาน ที่ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 39 เป็นนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครมากที่สุด ร้อยละ 44 เดินทางมาท่องเที่ยวประเพณียี่เป็งเชียงใหม่โดยเฉพาะ ร้อยละ 45 มีวัตถุประสงค์เพื่ออพยพหรือหลีกหนีจากเหตุการณ์อุทกภัยในภาคกลางของประเทศไทย ส่วนใหญ่ร้อยละ 39 พักบ้านญาติหรือเพื่อน เฉลี่ยนักท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 8 วัน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน 9,620 บาท มีค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลลอยกระทงวันละ 1,500 บาท ค่าที่พักเฉลี่ย 460 บาท สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มาจากแถบยุโรป เดินทางมาเชียงใหม่เพื่อพักผ่อนและเข้ามาเชียงใหม่ไม่เฉพาะต้องการเที่ยวงานยี่เป็งเท่านั้น ทั้งมีการเปลี่ยนแผนการเดินทางจากกรุงเทพมหานครเพราะน้ำท่วม ร้อยละ 43 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพักโรงแรม 4 ดาว ขึ้นไป ซึ่งจะอยู่ในย่านถนนช้างคลานเป็นหลัก มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉลี่ยทั้งหมด 214,287 บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายในเทศกาลลอยกระทงมูลค่าเฉลี่ย 7,300 บาทต่อคน และสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศไม่ประทับใจมากที่สุด คือ ประทัดยักษ์ รองลงมาคือการจราจรติดขัด ค่าโดยสารประจำทางหรือรถแดงที่สูงเกินไป การดื่มสุราและของมึนเมาของวัยรุ่นและนักท่องเที่ยว
 
15 พฤศจิกายน 2554 , 17:41 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่