20 สาวงามจากเบลเยี่ยม เดินทางเก็บตัวและทำกิจกรรมจังหวัดเชียงใหม่

  
    20 สาวงามจากเบลเยี่ยม เดินทางเก็บตัวและทำกิจกรรมจังหวัดเชียงใหม่ คาด จะสามารถกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวในตลาดเบลเยี่ยมและยุโรปได้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุน กองประกวดนางงามเบลเยี่ยมพร้อมด้วยผู้เข้าประกวดนางงามเบลเยี่ยม 2012 จำนวน 20 คน เดินทางมาเก็บตัวและทำกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนติดตาม จำนวน 15 คน ทั้งจากนิตยสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และสื่อออนไลน์ เพื่อทำข่าวการทำกิจกรรมของเหล่าสาวงามและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ตั้งแต่วันที่ 18-25 พฤศจิกายน 2554 โดยมีสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงบรัสเซลส์ และบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน ร่วมให้การสนับสนุน โดยผู้เข้าประกวดจะเดินทางไปทำกิจกรรมในสถานที่สำคัญ เช่น วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา สวนราชพฤกษ์ ศูนย์ร่มบ่อสร้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และศูนย์อนุรักษ์ช้าง โรงพยาบาลช้าง จังหวัดลำปาง พร้อมสวมใส่ชุดไทยล้านนาด้วย นางภัทรพร สิทธิวนิช ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานปารีส กล่าวว่า คาดหวังว่า การเดินทางของนางงามเบลเยี่ยมครั้งนี้ จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากเบลเยี่ยมและแถบยุโรปเข้ามาประเทศไทยมากยิ่งขึ้น สำหรับคืนตัดสินในวันที่ 8 มกราคม 2555 จะมีการถ่ายทอดสดการประกวด ตั้งแต่เวลา 20.30 – 23.30 น. การบอกเล่าความประทับใจของสาวงามผ่านทาง Facebook ของตัวเอง และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กองประกวด คาดว่าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ครั้งนี้ จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 2 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการประชาสัมพันธ์ทั้งสิ้น ประมาณ 13 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวในตลาดเบลเยี่ยมและยุโรปใกล้เคียง มากกว่าร้อยละ 10
 
18 พฤศจิกายน 2554 , 12:04 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - อังคณา สวท. เชียงใหม่