ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าวงานแสดงดนตรีในสวน

  
    ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าวงานแสดงดนตรีในสวน โดยมีศิลปินผลัดเปลี่ยนกันแสดง 6 สัปดาห์ ไม่ซ้ำ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวการจัดแสดงดนตรีในสวน ณ ลานศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ชิตชล ผลารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสะเทพเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การแสดงดนตรีในสวนจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ 6 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 4 วันที่ 18 ธันวาคม 2554 วันที่ 14 วันที่ 28 มกราคม 2555 วันที่ 11 และวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ทุกครั้งเริ่มตั้งแต่ 16.00 -18.00 น. ณ ลานศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจัดครั้งละ 2 ชั่วโมง ในพิธีเปิดวันที่ 4 ธันวาคม 2554 จะมีวงอินทนนท์มาเล่นเปิดพร้อมคณะละครหุ่นล้านนา จากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้วย มีการบริการเครื่องดื่ม และนอกจากจะได้ชมดนตรีแล้วยังเปิดให้ชมนิทรรศการด้วย กิจกรรมดนตรีในสวน เป็นไปเพื่อต้องการให้ประชาชนรู้จักศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสะเทพเฉลิมพระเกียรติ ปีนี้จัดเป็นปีที่ 2 และเปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงาน มีแนวโน้มว่าในปีต่อไป อาจมีการขยายผลเพื่อนำศิลปินที่มีชื่อเสียงมาจัดแสดง
 
18 พฤศจิกายน 2554 , 16:22 น. , อ่าน 1226  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - อังคณา สวท. เชียงใหม่