ฮิโรชิมา-นางาวากิ 66 ปี แห่งโศกนาฏกรรมระเบิดปรมาณู

  
     ทูตพิเศษเกี่ยวกับการปลอดนิวเคลียร์ จากญี่ปุ่น ถ่ายทอดประสบการณ์จากผลกระทบของระเบิดปรมาณู ในหัวข้อ ฮิโรชิมา-นางาซากิ 66 ปี แห่งโศกนาฏกรรมระเบิดปรมาณู นาย มิฉิโอะ ฮาคิริยิ ทูตพิเศษเกี่ยวกับการปลอดนิวเคลียร์ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์จากผลกระทบของระเบิดปรมาณู ฮิโรชิมา นางาซากิ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศเดียวที่มีประสบการณ์ภัยพิบัติจากอาวุธนิวเคลียร์ในสงครามโลก ครั้งที่ 2 ผู้เคราะห์ร้ายจากระเบิดปรมาณู ใน จังหวัดฮิโรชิมา และ จังหวัดนางาซากิ ได้ร่วมตั้งสมาคมเพื่อส่งเสริมสันติภาพจากภัยอาวุธนิวเคลียร์ในโลก ปัจจุบันการกระจายของอาวุธนิวเคลียร์ โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นอกระบบองค์การนิวเคลียร์โลก มีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายประเทศแถบเอเชีย เช่น เกาหลีเหนือ อิหร่าน อินเดีย ปากีสถาน และพม่า ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย ทั้งภัยพิบัติแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนมีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในจังหวัดฟุกุชิมะด้วย นายมิฉิโอะ ฮาคิริยิ จึงใช้โอกาสนี้ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเอง และสร้างการตระหนักถึงผลกระทบของนิวเคลียร์ให้กับเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ทราบและเข้าใจร่วมกัน นางสาววัชรี ชมพู ภัณฑารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ กล่าวว่า การบรรยายในครั้งนี้ เพื่อที่จะบอกว่าข้อดีของนิวเคลียร์ก็มีแต่ผลเสียมีมหาศาล เพราะฉะนั้นต่อไปไม่ว่าจะประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใดก็ตามก็ต้องคำนึงภัยที่จะเกิดขึ้นภายหลังด้วย นอกจากการบรรยายพิเศษแล้วยังมีนิทรรศการฮิโรชิมา-นางาซากิ 66 ปี แห่งโศกนาฏกรรม ระเบิดปรมาณู จัดแสดงภาพเหตุการณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ประเทศญี่ปุ่น ภาพความเสียหายของบ้านเมืองหลังถูกโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ พิษภัยของอาวุธนิวเคลียร์ต่อประชากรในเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ จนนำไปสู่โลกแห่งสันติภาพที่ปลอดอาวุธนิวเคลียร์
 
18 พฤศจิกายน 2554 , 16:57 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - อังคณา สวท. เชียงใหม่