ต่างประเทศเข้าใจสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยจากเหตุมหาอุทกภัย สถาบันการเงินต่างประเทศยินดีให้กู้เพื่อฟื้นฟู

  
     รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุ ต่างประเทศเข้าใจสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยจากเหตุมหาอุทกภัย สถาบันการเงินต่างประเทศยินดีให้กู้เพื่อฟื้นฟู แต่ไทยคงกู้ต่างประเทศน้อย เนื่องจากวัสดุและแรงงานต้องใช้จากในประเทศส่วนใหญ่
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิช กล่าวถึงวิกฤติมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ว่า ต่างประเทศต่างเข้าใจสถานการณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างดีและได้แสดงความปรารถนาดีที่จะร่วมแก้ปัญหาซึ่งประเทศไทยจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกฝ่ายทั้งนักธุรกิจและชาวต่างประเทศซึ่งต้องเผชิญปัญหาทั้งระบบ ขณะที่สถาบันการเงินต่างประเทศ เช่น world Bank และธนาคารพัฒนาเอเชียก็ได้แสดงความพร้อมที่จะอนุมัติเงินกู้ให้ไทยที่จะมาฟื้นฟูประเทศหลังน้ำลด อย่างไรก็ตามการฟื้นฟูคงจะใช้วัสดุจากในประเทศเป็นส่วนใหญ่และจะกู้จากต่างประเทศเป็นส่วนน้อย ขณะนี้อยากได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถจากหลายองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่น แก้ปัญหาระบายน้ำออกและเร่งฟื้นฟู
ในเดือนนี้ รองนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปชี้แจงในประเทศต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ในส่วนของการสนับสนุนภาคธุรกิจที่มีความพร้อมเพื่อผลสะท้อนที่กลับมาให้ภาคธุรกิจเหล่านั้นกลับมาดูแลประชาชนเป็นผู้ว่าจ้างแรงงาน ทั้งนี้ไม่ได้มองข้ามความทุกข์ยากของประชาชนรากหญ้า ขอให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นการทำงานของรัฐบาลหากพบสิ่งใดยังไม่มีความสมบูรณ์ให้ชี้แนะให้เกิดการแก้ไขที่ดี
 
18 พฤศจิกายน 2554 , 17:30 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อนุสรา-นริศรา สวท.เชียงใหม่