ญี่ปุ่นขอให้รัฐบาลไทยสนับสนุนฟื้นฟูหลังเหตุมหาอุทกภัย 4 ประเด็นหลัก

  
     ญี่ปุ่นขอให้รัฐบาลไทยสนับสนุนฟื้นฟูหลังเหตุมหาอุทกภัย 4 ประเด็นหลัก ทั้งการงดเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักรและอะไหล่ การอนุญาตแรงงานเชี่ยวชาญเข้าประเทศ และแรงงานไทยออกนอกประเทศ
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า จากการพบปะกับรัฐมนตรีด้านการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น รัฐบาลได้ตกลงที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่อยู่ตามนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 4 ข้อหลัก คือ หากเครื่องมือ เครื่องจักรถูกน้ำท่วมเสียหาย ต้องติดตั้งทดแทน รัฐบาลจะงดเว้นอากรนำเข้า กรณีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศจะต้องเข้ามาช่วยฟื้นฟูการผลิต รัฐบาลจะออกวีซ่าหรือ Work Permit ให้ ขณะที่อะไหล่ต่าง ๆ ที่ผลิตในประเทศ ถ้าได้รับผลกระทบ จะยกเว้นอากรนำเข้าให้แก่โรงงานเหล่านั้น ขณะเดียวกันจะอนุญาตให้คนไทยหลายพันคนอาจจะต้องเดินทางไปปฏิบัติงานในบริษัทแม่หรือในประเทศอื่นที่มีการผลิต เพื่อความต่อเนื่องของการผลิตซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาฝีมือแรงงานของไทยด้วยอีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ประเทศต่าง ๆ ต่างแสดงความเห็นใจ และเข้าใจในสถานการณ์ของไทย ต่อปัญหามหาอุทกภัยครั้งใหญ่นี้ โดยไทยต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่น ระบายน้ำออกอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันคลี่คลายสถานการณ์
 
18 พฤศจิกายน 2554 , 17:30 น. , อ่าน 1228  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นริศรา-อนุสรา สวท.เชียงใหม่