ตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ 6 สถานประกอบการ

  
     ตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ 6 สถานประกอบการ เพื่อผลิตบุคลากรสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
นายวัชระ ตันตรานนท์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโลโลยีเอเชีย พร้อมด้วยนางสาววิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตการประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาเอกชนกับตัวแทนเอกชน 6 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทยัม เรสเทอรองส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)จำกัด บริษัทชอยส์มินิสโตร์ จำกัด บริษัทสยามนิสสันเชียงใหม่ จำกัด สาขาดอนจั่น บริษัทเจริญมอเตอร์เชียงใหม่ จำกัด ร้านเจนณรงค์การไฟฟ้า และร้านลำพูนเทคนิคการไฟฟ้า เพื่อการจัดการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งนักศึกษาจะได้ฝึกงานในสถานประกอบการจริง นอกจากเรียนด้านวิชาการแล้ว มีรายได้ขณะศึกษา จบไปมีงานทำแน่นอน ซึ่งนับเป็นอีกมิติหนึ่งของการศึกษาอาชีวศึกษาของไทย
ขณะที่บริษัทชอยส์มินิสโตร์ จำกัด ซึ่งดูแลเซเว่น อีเลฟเว่น จังหวัดลำปาง เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน 127 สาขา และบริษัทยัม เรสเทอรองส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)จำกัด ซึ่งผลิตสินค้าส่ง KFC กับ Pizza Hut และตัวแทนสถานประกอบการทุกแห่งต่างกล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับงานเป็นสิ่งสำคัญ นักศึกษาเหล่านี้จะได้ฝึกงานในสถานประกอบการจริง 3 เดือน หลังจากนั้นมีโอกาสอย่างมากที่จะได้งานทำและไม่ตกงาน
 
18 พฤศจิกายน 2554 , 17:55 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อนุสรา-นริศรา สวท.เชียงใหม่