ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่จัดบรรยายพิเศษผีในความเชื่อของชาวล้านนา

  
     ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่จัดบรรยายพิเศษผีในความเชื่อของชาวล้านนา เพื่อสร้างความเข้าใจในลักษณะความเชื่อ พฤติกรรม และชนิดของผีที่อยู่ในความเชื่อของชาวล้านนา
ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่จัดนิทรรศการ จุมผี สะหรีล้านนา ณ ห้องหอประวัติศาสตร์ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจในลักษณะความเชื่อ พฤติกรรม และชนิดของผีที่อยู่ในความเชื่อของชาวล้านนา โดยมีนายสนั่น ธรรมธิ นักวิชาการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายพิเศษในหัวข้อ ผีในความเชื่อของชาวล้านนา ประเภทและชนิดของผีในล้านนา พิธีกรรมและการปฏิบัติพิธีกรรมต่าง ๆ ตามความเชื่อและการให้โทษของผีและการขอขมา เป็นต้น ภายในงานยังได้จัดนิทรรศการจุมผี สะหรีล้านนา โดยจะจะแสดงไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
ชาวล้านนาโบราณมีความเชื่อในเรื่องผี มีการตั้งขันเลี้ยงผี และมีพิธีบูชาผีตามความเชื่อ โดยผีที่ชาวล้านนาเชื่อ มีหลายประเภท ได้แก่ ผีเข็ญ หรือผีในเมืองยักษ์ผีดิบ ผีปู่ย่า หรือวิญญาณของบรรพบุรุษ ผีพ่อเกิดแม่เกิด ซึ่งเคยเป็นพ่อแม่เมื่อครั้งอยู่เมืองผี ผีปกกะโหล้ง ที่อยู่ตามป่าเขา ผีม้าบ้อง มีรูปร่างเป็นม้า ผีโพรง ชอบแฝงอยู่กับผู้หญิง ชอบกินของคาว ผีบ้าตาวอด เป็นอมนุษย์จำพวกยักษ์ ผีกะ เป็นผีที่ชาวล้านนากลัวที่สุดเพราะจะเป็นยกครอบครัว ผีสือ ที่ออกหากินยามวิกาล ผีอ้ายม่วง เป็นผีประจำอยู่ทิศทั้งสี่ ผีสองนางเป็นอมนุษย์ประเภทรุกเทวดา ผีพราย เป็นวิญญาณของหญิงที่ตายเนื่องจากการคลอดลูก โดยชาวล้านนาเมื่อญาติสิ้นใจเสียชีวิตจะทำพิธีลงขอนผี หรือลงขอนกระด้าง เป็นการเชิญวิญญาณคนตายมาสิงในร่างทรง ซึ่งญาติ ๆ จะสอบถามว่าวิญญาณของผู้เสียชีวิตสถิตอยู่ที่ใดและควรทำบุญอะไรและปฏิบัติเช่นไรส่วนบุญจึงจะไปถึง
 
19 พฤศจิกายน 2554 , 15:38 น. , อ่าน 1249  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่