คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงโดยคณาจารย์ นักศึกษาบุคลากร และองค์กรจิตอาสา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์ มีการจาก แสดงชุด คณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มดนตรีบำบัด กลุ่มดนตรีจิตอาสา วงดนตรีสวนดอก ชมรมดนตรีพื้นเมือง ชุดต่าง ๆ เช่น โหมโรงสวนดอก พระราชนิพนธ์ในมิ่งฟ้าไทย ฝันให้ไกลไปให้ถึง พ่อหลวงของแผ่นดิน และเย็นศิระเพราะพระบริบาล
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวว่า กลุ่มดนตรีบำบัดจิตอาสาได้ดำเนินการที่บริเวณโถงต้อนรับ อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มาระยะหนึ่ง ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากทั้งคนไข้และญาติ กิจกรรมดังกล่าวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีผ่านบทเพลง ทั้งเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงร่วมสมัยที่ขับร้องและบรรเลงโดยกลุ่มจิตอาสา ทั้งคณาจารย์แพทย์ พยาบาล นักศึกษา บุคลากรและองค์กรพันธมิตร
ขณะเดียวกันยังมีกลุ่มดนตรีบำบัดโดยเด็กพิเศษ ที่มาร่วมแสดง ซึ่งที่ผ่านมาสามารถใช้ดนตรีบำบัดผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นอย่างดี โดยเตรียมขยายผลไปยังสถานพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศด้วย
 
19 พฤศจิกายน 2554 , 17:20 น. , อ่าน 1230  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่