งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2555 จะจัดระหว่าง 3-5 กุมภาพันธ์ 2555

  
     งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2555 จะจัดระหว่าง 3-5 กุมภาพันธ์ 2555 เฉลิมพระเกียรติใน 3 โอกาสสำคัญ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดงานมหกรรม ไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 3 -5 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน 3 โอกาสสำคัญของไทย คือ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา เพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ และการจัดสวน การประกวดขบวนรถบุปผชาติ การแสดงดนตรีในสวนและการแสดงดนตรีของสถาบันการศึกษา การประกวดนางงาม บุปผชาติและนางงามบุปผชาตินานาชาติ กิจกรรมกาดหมั้ว การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ การตกแต่งเส้นทางและถนนดอกไม้ รวมถึงการจัดมหกรรมอาหาร พิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัตน์ โดยจะขบวนแห่รถบุปผชาติซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานกว่า 20 ขบวน สำหรับการประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสวยงาม ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ โดยจะเนรมิตเมืองให้เป็นเมืองแห่งดอกไม้ ทั้งเชิงสะพานนวรัตน์ ข่วงประตูท่าแพ ข่วงประตูช้างเผือกและสถานที่จัดงานสวนสาธารณะหนองบวกหาด
งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ เป็นงานสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ที่บรรจุลงในปฏิทินของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ที่เฝ้ารอคอยและเดินทางมาชมงานนี้ คาดการณ์รายได้สะพัดระหว่างจัดงานจำนวนมาก
 
20 พฤศจิกายน 2554 , 16:04 น. , อ่าน 1113  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่