เชียงใหม่ย้ายครัวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปยังกรุงเทพมหานคร

  
    จังหวัดเชียงใหม่ย้ายครัวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปยังกรุงเทพมหานครเพื่อความสะดวกในการขนส่งสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
นายคมสัน สุวรรณอำภา หัวหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ย้ายครัวประกอบอาหารหรือครัวรัฐบาลไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปยังกรุงเทพมหานครแล้ว เพื่อความสะดวกในการลำเลียงอาหารไปยังผู้ประสบภัย จังหวัดเชียงใหม่รับผิดชอบให้การช่วยเหลือในเขตหลักสี่ จากเดิมที่เคยส่งอาหารไปช่วยเหลือจำนวน 2 หมื่นชุดต่อวัน แต่ปัจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราชช่วยรับภาระส่งให้วันละ 7500 ชุด จังหวัดแม่ฮ่องสอนส่ง 5000 ชุด โดยจังหวัดเชียงใหม่ยังคงส่งอาหารไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันละ 7500 ชุด จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ
ทั้งนี้ครัวรัฐบาลในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ที่ช่วยผู้ประสบภัยในเขตหลักสี่ จะดำเนินไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบอุทกภัย โดยจังหวัดเชียงใหม่ยังคงรับบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ประชาชนสามารถบริจาคข้าวของเครื่องใช้ได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
 
21 พฤศจิกายน 2554 , 16:36 น. , อ่าน 1118  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นริศรา-อังคณา สวท.เชียงใหม่ ////////////////// 21 -11-54