อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เตรียมมาตรการรองรับนักท่องเที่ยว 2554

  
    9 มาตรการรองรับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจในฤดูกาลท่องเที่ยวบนดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เตรียมมาตรการรองรับนักท่องเที่ยว ครอบคลุม 9 ด้าน ได้แก่ ด้านอำนวยความสะดวก มีการจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการและแหล่งท่องเที่ยวทุกจุด บริเวณลานกลางเต็นท์ดงสน หน่วยพิทักษ์ยอดดอย เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน น้ำตกวชิรธารและสิริธาร หน่วยพิทักษ์แม่กลาง หน่วยพิทักษ์แม่ยะ และที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ด้านรักษาความสะอาด จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำบ้านพักนักท่องเที่ยว ห้องสุขา และจุดบริการนักท่องเที่ยวทุกจุด พร้อมมอบถุงขยะให้กับนักท่องเที่ยวในโครงการนำขยะกลับบ้าน ด้านการสื่อความหมาย มีการปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ บอร์ดนิทรรศการบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จัดทำป้ายจราจรและป้ายสื่อความหมายในเขตอุทยานแห่งชาติ ด้านบุคลากร ให้เจ้าหน้าที่แต่งชุดที่อุทยานแห่งชาติกำหนดมีตราสัญลักษณ์ติดป้ายชื่อเพื่อแสดงตน และห้ามดื่มสุราระหว่างการปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว มีการประชาสัมพันธ์ห้ามนักท่องเที่ยวส่งเสียงดัง หลังเวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ฉายวีดีทัศน์ แจกแผ่นพับ และมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำรถบริการรับ ส่ง ระหว่างกิโลเมตรที่ 9 ถึง ยอดดอย ด้านการจราจร มีการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จัดระเบียบลานจอดรถทุกจุดที่มีนักท่องเที่ยว มีการแจ้งให้ทราบถึงสภาพการจราจร และจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละแห่ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งติดตั้งป้าย ปรับปรุง ซ่อมแซมทางหลวงด้วย ด้านบริการที่พัก มีระบบการจองบ้านพักและจองเต็นท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต บริการข้อมูลการเข้าพักและการจองทุกวันประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ด้านการรักษาความปลอดภัย เตรียมมาตรการลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย เตรียมพร้อมด้านการปฐมพยาบาล และติดป้ายเตือนในการขับขี่ยานพาหนะเป็นระยะบนเส้นทางในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
 
21 พฤศจิกายน 2554 , 16:49 น. , อ่าน 1144  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์- อนุสรา สวท. เชียงใหม่