จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมจัดงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และงานสืบสานประเพณีของดีแม่ริม ประจำปี 2554

  
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม และภาคี เตรียมจัดงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และงานสืบสานประเพณีของดีแม่ริม ประจำปี 2554 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สมาคมนิสิตเก่าจุฬา ภาคเหนือ สถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ และประชาชนชาวเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2554 ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานคณะกรรมการจัดงานวัดพระราชชายาเจ้าดารารัศมี กล่าวว่า งานมีด้วยกัน 2 วัน ได้แก่ วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป จะมีพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย สิริสมจุฬาสถาน ณ อาคารรัศมีทัศนา การแสดงนาฏศิลป์และงานเลี้ยงรับรองแบบกาดหมั้วกาดเมือง วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป มีพิธีบวงสรวงถวายสักการะ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย และพิธีวางพวงมาลาหน้าพระอนุสาวรีย์ รวมทั้งงานสืบสานประเพณีของดีแม่ริม ซึ่งประกอบไปด้วยขบวนถวายสักการะอันยิ่งใหญ่ การแสดงดนตรีพื้นเมือง และการแสดงนาฏศิลป์ การละเล่นพื้นบ้านล้านนา สาธิตการจัดเครื่องสักการะ การทำตุง ทำโคม จัดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้าพื้นเมือง พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เป็นพระธิดาองค์ที่ 11 ของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 7 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับราชการฝ่ายในและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนาพระราชอิสริยยศ เป็นพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ถือเป็นตำแหน่ง พระมเหสิราชเทวีพระองค์หนึ่ง หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต ได้เสด็จกลับไปประทับที่เมืองเชียงใหม่ และได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองนานัปการ และสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2476 ณ สวนเจ้าสบาย พระตำหนักดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 
22 พฤศจิกายน 2554 , 17:19 น. , อ่าน 1117  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - อังคณา สวท. เชียงใหม่