ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ เทิดพระเกียรติเจ้าพ่อหลวง

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ เทิดพระเกียรติเจ้าพ่อหลวง เล่มแรก เล่มเดียว ที่รวบรวมการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ การเสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ ได้จัดทำหนังสือ เทอดพระเกียรติเจ้าพ่อหลวง ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมการเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดเชียงใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับตั้งแต่พุทธศักราช 2501 เป็นต้นมา การปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ล้วนแสดงพระราชประสงค์อันแน่วแน่ ที่จะทำให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยน้ำพระราชหฤทัย ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณและมิได้ทรงย่อท้อ แม้ในถิ่นทุรกันดารก็เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร พระราชทานพระราชดำริในการพัฒนาและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้อย่างทั่วถึง ความทรงจำในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ได้ถูกจารึกไว้ด้วยภาพถ่ายจำนวนมากมายเป็นมรดกแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจตกทอดถึงลูกหลาน โดยรายได้จากการจำหน่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า หนังสือเล่มนี้มีเจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ เป็นบรรณาธิการ ในแต่ละหน้าได้มีการเขียนขึ้น สรุปขึ้น แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะที่ชาวเชียงใหม่ได้มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ สามารถสั่งซื้อหนังสือดังกล่าว ที่สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2595-6 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งจังหวัดได้จัดทำขึ้นเพียง 3,000 เล่ม เท่านั้น ในราคาเล่มละ 850 บาท
 
22 พฤศจิกายน 2554 , 18:06 น. , อ่าน 1135  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - อังคณา สวท. เชียงใหม่