กรีนบัส ปรับโฉมจุดจำหน่ายบัตรโดยสารใหม่ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วง High Season

  
    กรีนบัส ปรับโฉมจุดจำหน่ายบัตรโดยสารใหม่ Green Bus Station New Look เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วง High Season นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดจุดจำหน่ายบัตรโดยสารใหม่ Green Bus Station New Look ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3 ธุรกิจรถโดยสารกรีนบัส ในเครือบริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด ได้ปรับปรุงและพัฒนาจุดจำหน่ายบัตรโดยสารใหม่ เน้นความเป็นเอกลักษณ์มีรูปแบบที่สวยงามและทันสมัย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้า ปัจจุบัน กรีนบัส ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีจุดจำหน่ายบัตรโดยสารภายในประเทศกว่า 60 จุด และมีผู้ใช้บริการไม่ต่ำกว่า 1 ล้าน 5 แสนคนต่อปี ทั้งยังได้ขยายเส้นทางการเดินรถสายเชียงใหม่-ภูเก็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก้ผู้โดยสารอีกด้วย ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า บริษัทชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่เป็นบริษัทแรกที่พัฒนาระบบการจำหน่ายตั๋วเป็นแบบบัตรคิว ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในระบบการขนส่ง และได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน 3 ด้าน จากกรมการขนส่งทางบก คือมาตรฐานด้านการบริการ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ถือเป็นตัวอย่างให้กับผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ในช่วงเทศกาลการท่องเที่ยวปีนี้ บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด ได้เพิ่มเที่ยวรถขึ้นกว่า 100 เที่ยวต่อวัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ
 
23 พฤศจิกายน 2554 , 13:56 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - นริศรา สวท. เชียงใหม่