พิธีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 7 เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัย

  
     อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่และองค์กรที่เกี่ยวข้อง จัดพิธีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 7 เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัย
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ประจำปี 2554 ซึ่งวันที่ 23 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 7 ครบรอบ 114 ปี ซึ่งอำเภอจอมทอง ร่วมกับ ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ในฐานะทายาท สภาวัฒนธรรมอำเภอจอมทอง และคณะกรรมการมูลนิธิพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ จัดงานดังกล่าวเพื่อบวงสรวงดวงพระวิญญาณ เทิดพระเกียรติ รำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษของประชาชนชาวเชียงใหม่ งานจัด ณ บริเวณสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ยอดดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งงานดังกล่าวเป็นประเพณีที่สืบทอดปีนี้เป็นครั้งที่ 15 แล้ว ประกอบด้วยพิธีทางศาสนา ขบวนแห่ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนในพื้นที่
พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 7 ชาวเมืองเรียกพระองค์ว่า "เจ้าหลวงตาขาว" เดิมชื่อเจ้าอินทนนท์ เป็นบุตรพระยาราชวงศ์มหาพรหมคำคง ซึ่งเป็นบุตรพระยาคำฝั้น เป็นบุตรเขยของพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงษ์ ด้วยสมรสกับเจ้าเทพไกรสร เจ้าอินทนนท์และเจ้าเทพไกรสรให้กำเนิดพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน พ.ศ.๒๔๒๕ ได้เลื่อนยศเป็นพระเจ้าอินทวิชยานนท์ พระเจ้านครเชียงใหม่ พระเจ้าอินทวิชยานนท์นับเป็นเจ้าเมืองประเทศราชองค์สุดท้าย เพราะหลังจากพระเจ้าอินทวิชยานนท์ถึงแก่พิราลัยแล้ว รัฐบาลกลางได้ผนวกเชียงใหม่เป็นส่วนหนึ่งของไทย
 
23 พฤศจิกายน 2554 , 15:22 น. , อ่าน 1233  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่