แม่ทัพภาคที่ 3 เน้นย้ำทำงานเชิงรุกแก้ปัญหายาเสพติด หลังอุทกภัย 3 ช่องทางใหม่ที่ต้องจับตา

  
    แม่ทัพภาคที่ 3 เน้นย้ำทำงานเชิงรุกแก้ปัญหายาเสพติดภาคเหนือ โดยคาดการณ์หลังเหตุอุทกภัยยาเสพติดเตรียมจ่อรอทะลักเข้าไทย 3 ช่องทางใหม่ที่ต้องจับตา
พลโทวรรณทิพย์ ว่องไว แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคเหนือหรือ ศพส.ชน. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย หัวหน้าหน่วยงานและตัวแทนองค์กรที่รับผิดชอบร่วมประชุม ทั้งนี้รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง เพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายในปี 2555 การประชุมดังกล่าวเพื่อร่วมรับฟังปัญหาและข้อมูลเพื่อปรับแผนการทำงาน ทั้งนี้พื้นที่ภาคเหนือตอนบนมี 14 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและแม่ฮ่องสอน และ 3 อำเภอชั้นในของจังหวัดเชียงรายสถานการณ์น่าเป็นห่วง จากข้อมูลพบว่า 103 อำเภอภาคเหนืออยู่ในภาวะเสี่ยง แต่ 30 อำเภออยู่ในสภาวะปัญหายาเสพติดชุก ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า สถานการณ์ยาเสพติดยังคงแพร่ระบาด โดยคาดการณ์กันว่าหลังเหตุอุทกภัยจะยิ่งเพิ่มจำนวนขึ้น จึงต้องเพิ่มความเข้มในการปฏิบัติหน้าที่ โดย 3 ช่องทางใหม่สำคัญที่ยาเสพติดรอจ่อทะลักเข้าไทยหลังอุทกภัยคือ ชายแดนแม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ โดยชนเผ่ามูเซอร์ รอยต่อเชียงใหม่-เชียงราย และบริเวณท่าข้ามลำน้ำสาย และลำน้ำโขง สั่งจับตา 12 เครือข่ายเก่าที่เตรียมฟื้นตัว
สำหรับการดำเนินการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง 60,584 แห่ง นำผู้เสพเข้าบำบัด ปราบปรามกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดทุกรูปแบบ สำหรับภาคเหนือจะเข้าไปดำเนินการปราบปรามยาเสพติด 6,064 หมู่บ้าน นำผู้เสพเข้ารับการบำบัด 27,200 คนและร้อยละ 80 ต้องไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอีก จะเพิ่มจุดตรวจจุดสกัดอีก 100 จุดและแสวงหาความร่วมมือกับพม่าและลาวในการแก้ปัญหา
 
24 พฤศจิกายน 2554 , 16:35 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อังคณา-อนุสรา สวท.เชียงใหม่