วันเกษตรแม่โจ้ จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงาน

  
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงาน วันเกษตรแม่โจ้ ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ภายใต้แนวคิดพระชนมพรรษา 84 แม่โจ้สามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
รองศาสตราจารย์ อาคม กาญจนประโชติ กรรมการและเลขานุการงานวันเกษตรแม่โจ้ นายองอาจ ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ และ นายชุมพล รินทร์คำ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมแถลงข่าวงานวันเกษตรแม่โจ้ 2554 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต งานดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้แนวคิด พระชนมพรรษา 84 แม่โจ้สามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแผ่นดิน ปีนี้จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปี มีกิจกรรมมากมาย เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “กษัตริย์นักเกษตร” นิทรรศการมีชีวิต ชุด ดิน-น้ำ-ป่า การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ เช่น ตัน ภาสกรนที การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ชมแปลงสาธิตการปลูกและจำหน่ายพืชพันธ์ ชมภาพวาด 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาท การจัดแสดงสวนกล้วยไม้ นานาพันธุ์ การประกวดสวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับ ตลาดนัดร้านค้า สินค้าพื้นเมืองและสินค้าชั้นนำจากทั่วประเทศ พบกับศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืน โดยปีนี้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จะจัดโซนตลาดสินค้านวัตกรรมการเกษตร และจัดโซนไชน่า ทาวน์ โดยได้เชิญกลุ่มผู้ผลิตสินค้าจากกลุ่ม GMS หรืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนำสินค้ามาร่วมแสดงและจำหน่าย ขณะนี้ได้รับการตอบรับจากนักธุรกิจจีน ลาวและพม่าจะนำสินค้ามาแสดงและจำหน่ายกว่าร้อยราย
พิธีเปิดงานวันเกษตรแม่โจ้ 2554 จะมีขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2554 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน โดยการจัดงานดังกล่าวจะนำสุดยอดกล้วยไม้มาจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่อันเป็นการเตรียมพร้อมสู่การจัดงานกล้วยไม้โลกในปี 2559 ด้วย
 
24 พฤศจิกายน 2554 , 19:21 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อนุสรา-อังคณา สวท.เชียงใหม่