ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มจุดจอดรถ ช่วงของการจัดงานพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554

  
     ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มจุดจอดรถ ในช่วงของการจัดงานพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ใกล้ที่ไหนขึ้นรถที่นั่น นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการให้บริการรถขนส่งมวลชนในช่วงของการจัดงานพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 เนื่องจากรถยนต์ส่วนบุคคลไม่สามารถเข้าไปในบริเวณงานได้ ยกเว้นรถที่ติดบัตรอนุญาต เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่รถยนต์ที่จะมาเที่ยวชมงานบริเวณภายในงาน โดยสามารถจอดรถยนต์ไว้ตามจุดที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเตรียมเพื่อบริการนักท่องเที่ยว ซึ่งในขณะนี้ได้เพิ่มจุดรับจอดรถเป็น 19 จุดแล้ว ได้แก่ ศูนย์ราชการ สถานีรถไฟ เจ เจ มาร์เก็ต โลตัสคำเที่ยง มีโชคพลาซ่า แม็คโคร บิ๊กซี EXTTA ขนส่งอาเขต บิ๊กซี ดอนจั่น โกลบอลเฮ้าส์ กาดสวนแก้ว เซ็นทรัลแอร์พอร์ต โลตัสหางดง บิ๊กซีหางดง แม็คโครหางดง สนามบิน ขนส่งช้างเผือก ตลาดวโรรส กาดฝรั่ง ในกรณีที่ผู้โดยสารต้องการใช้บริการรถ TAXI-METER รถสองแถวแดงและรถตู้ปรับอากาศ สามารถติดต่อที่ 0-5327-9291 0-5327-1242 และ 0-5320-3234 แต่ไม่ให้จอดรอรับกลับ ต้องนำรถไปจอดที่ลานจอดรถที่กำหนดไว้และนัดเวลามารับกลับภายหลัง นอกจากนี้เพื่อความสะดวกในการเดินทาง นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการจุดจอดรถได้โดยใกล้ที่ไหนขึ้นรถได้ที่นั่น สำหรับนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ กรณีมีปัญหาเรื่องบริการหรือรถโดยสารไม่ปลอดภัย โปรดแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 1584 หรือ โทรศัพท์ 0-5324-2664 และ 0-5327-0409 และหากไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ แจ้งขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 08-1721-7999 และ 08-9203-1481
 
25 พฤศจิกายน 2554 , 16:28 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ – อังคณา – อนุสรา สวท.เชียงใหม่