เจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อม ตรวจค้น กดดัน หมู่บ้านไทยใหญ่ที่มาตั้งบ้านบนที่ดิน สปก.ที่บ้านหนองผึ้ง

  
     เจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อม ตรวจค้น กดดัน หมู่บ้านไทยใหญ่ที่มาตั้งบ้านบนที่ดิน สปก.ที่บ้านหนองผึ้ง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะรื้อบ้านคืนที่ดินทั้งหมดให้ สปก.ภายในเดือนมกราคม 2555
พันเอกอัครวัฒน์ วุฒิเดชโชติโภคิน หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่นำเจ้าหน้าที่ เข้าปิดล้อม ตรวจค้น กดดัน บริเวณบ้านหนองผึ้ง ตำบลอินทขีล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ชาวไทยใหญ่ได้ซื้อจากนายทุนที่แบ่งที่ดินขายกว่าร้อยแปลงในเนื้อที่กว่า 70 ไร่ หลังจากล่าสุดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา ได้ผลการเจรจากับนายชลสิทธิโสภณ กิติทรัพย์ ประธานสำนักงานพิทักษ์คุณธรรม โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอแม่แตงร่วมรับฟังซึ่งได้ข้อสรุปว่าจะขยายระยะเวลาการรื้อถอนออกไปถึง 31 มีนาคม 2555 แต่ชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวไม่ไปลงลายมือชื่อ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการกฎหมาย โดยได้นำเจ้าหน้าที่จัดหางาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มาตรวจสอบบุคคลเหล่านี้ ซึ่งหากพบว่าลักลอบออกจากพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะผลักดันกลับ หากเป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายก็จะดำเนินคดีทางอาญา และผลักดันออกนอกประเทศ โดยจะปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น กดดันและหลังจากนั้นจะรื้อถอนบ้านเรือนทั้งหมดเพื่อส่งพื้นที่คืนให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ สปก.ในวันที่ 1 มกราคม 2555
ในการไปปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้พบว่าคนจำนวนมากได้ทยอยออกจากบ้านไปแล้ว เหลือแต่คนส่วนน้อยที่ยังคงปักหลักอยู่ ขณะที่นายอนุพงศ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอแม่แตงกล่าวว่า ที่ดิน สปก.ผู้ถือครองไม่สามารถแบ่งขายได้ และผู้ที่ถือครองต้องเป็นคนไทย และต้องใช้สิทธิทำประโยชน์ทางเกษตรกรรมเท่านั้น กรณีดังกล่าวเป็นกรณีศึกษา ผู้กระทำผิดยังมีตัวตนที่สามารถสืบสวนเอาผิดได้ มีทั้งอดีตผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และนายทุน เริ่มให้กลุ่มไทยใหญ่กลุ่มนี้มาตั้งบ้านเรือนตั้งแต่ปี 2546 การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อจัดระเบียบและคืนที่ดินเพื่อให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์
 
25 พฤศจิกายน 2554 , 18:34 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – นริศรา สวท.เชียงใหม่