สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดแสดงเฉลิมพระเกียรติ เย็นศิระเพราะพระบริบาล

  
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 เย็นศิระเพราะพระบริบาล
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 เย็นศิระเพราะพระบริบาล ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้จัดการแสดงดังกล่าวเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านการแสดงเฉลิมพระเกียรติ มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมงานจำนวนมาก โดยได้แบ่งการแสดงเป็น 4 องค์ประกอบด้วย บวงสรวงปวงเทวา กราบสักการ์พ่อแผ่นดิน สามัคคีทั้งธรณินทร์ และเย็นศิระเพราะพระบริบาล มีนักแสดงจากสถานศึกษาต่าง ๆ อย่างยิ่งใหญ่อลังการและเยาวชนชนเผ่าปกาเกอะญอที่มาแสดงจิกลี หรือระบำกระทบไม้ไผ่ รำดาบ ตัวแทนเด็กชายชาวปาเกอะญอได้อ่านบทความถึงพ่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมอย่างมาก
ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าตลอดระยะเวลาของการครองสิริราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาประเทศ ให้ประชาชนไทยได้อยู่ดีกินดี ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของประชาชนชาวไทย กิจกรรมดังกล่าวถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ตของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และบันทึกเทปเพื่อนำมาออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
 
25 พฤศจิกายน 2554 , 18:35 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นริศรา สวท.เชียงใหม่